Artikel Nr. 197502

  PUR H-280-verharder

  Isocyanaat voor het verharden van PUR-lakken

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) Ca. 0,98 g/cm³
  Geur Typisch
  Uitlooptijd s in DIN 4 Beker Ca. 15

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Voor het uitharden van de 2K PUR-lakken in de aangegeven mengverhouding
  • Gebleekt hout

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • UV-bestendig
  • Aromaatvrij
  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 18°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur minstens +18 °C tot max. +25 °C.

   • Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 6 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele gesloten verpakking, koel, vorstvrij en droog opgeslagen tenminste 6 maanden.

  • Verbruik
   • Voeg toe aan de lak met inachtneming van de aangegeven mengverhouding

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.