Artikel Nr. 377605

  Induline SW-900

  Watergedragen bescherming tegen houtrot en blauwzwam

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel lijnolie
  Dichtheid (20 °C) ca. 1,008 gr/cm³
  Geur karakteristiek
  Conserveringsmiddel IPBC (3-jood-2-propynylbutylcarbamaat)
  Viscositeit ( 20 °C) uitlooptijd ca. 22-24 sec in een ISO-Cup 3 mm

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout, dat niet in contact staat met de bodem
  • Naald- en loofhout
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen
  • Elke beroepsmatige behandeling met houtbeschermingsmiddelen zal op gepaste wijze vóór verkoop kenbaar gemaakt worden, resp. met de opdrachtgever afgesproken. Zo niet kan een conflict ontstaan tussen de contractuele bepalingen enerzijds en de plaatselijke wetgeving, de normvoorschriften of de certificeringsystemen anderzijds.

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Beschermd tegen houtrot en blauwschimmel
  • Beschermt tegen vocht, met name bij kopshout
  • Vermindert vlekkenvorming in verbinding met gekleurde gronderingen
  • Zorgt dat houtvezels iets naar voren komen, waardoor deze bij eenmalig schuren kunnen worden verwijderd
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet droog, stof-, vuil-, vet- en wasvrij zijn.

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11-15%

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

  • Verwerking
   • voor gebruik roeren
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • kwasten/dompelen flowcoaten/sproeitunnel
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15°C tot max. +30°C.

   • Het product goed omroeren, ook tijdens de verwerking en na werkpauzes.

    Gekwalificeerde vakbedrijven: kwasten, dompelen, sprinklen, spuiten enkel in gesloten installaties

    Na droging verdere behandelingslagen aanbrengen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 4 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Op accoya, eik en kastanje worden optimale resultaten worden bereikt bij een pH van 9,0 - 9,5, dit komt overeen met een toevoeging van 0,3-0,5% VP 20829 additief (0366).

    Bij een verhoging van de viscositeit door verdamping, water toevoegen (om een uitgangsviscositeit te bereiken, uitlooptijd ca. 45 sec in DIN 2 mm uitloopbeker of ca. 21 sec in ISO 3 mm uitloopbeker).

    In het geval van schuimvorming in het 'flow-coat' systeem wordt een toevoeging van 0,2-1,0% VP 9325 Ontschuimer Sterkte 2 (3231) aanbevolen.

    Aanbevelingen van verfsystemen specifiek gericht op houtsoort voor het behandelen van ramen en buitendeuren vindt u op onze website: www.remmers.be

    Raadpleeg technische merkbladen "Verzorging&Onderhoud van dompelbaden en Flow-Coat systemen" en "Instructies voor bedrijfshygiëne".

   • Drogen

    Overschilderbaar: na ca. 4 uur (bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid) Overschilderbaar bij geforceerde droging: na ca. 90 minuten (20 minuten aflektijd / 50 minuten droogtijd (35 - 40°C) / 20 minuten afkoeltijd)

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Bij een verhoging van de viscositeit (bijv. door verdamping) compenseren met water.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/dompelen flowcoaten/sproeitunnel
   • Kwast, dompelbak, flowcoater, spuitinstallatie

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen, droog, koel alsmede tegen directe zoninstraling en vorst beschermd in een goed geventileerde ruimte opslaan. In de opslagruimte mag niet gerookt worden.

    Niet bij temperaturen beneden +5°C vervoeren en opslaan.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 80 ml - 90 ml totaal / m²
   • 80 - 90 ml/m² per laag

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

    Afvalcode 03 02 02* organochloor-houtverduurzamingsmiddelen

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.