• 0000158612_Montageschaum_1K

  Artikel Nr. 158612

  Montageschuim 1K

  Een-component PU-schuim, verhardend met vocht

  Varianten

  1586 | Montageschuim 1K

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Brandklasse B2 naar DIN 4102
  Warmtegeleidingsvermogen λ 0,03 – 0,04 W/(m∙k)
  Temperatuurbestendigheid -30 °C tot +80 °C
  Beperking expansie 40 - 100 %

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Algemene montage- en afdichtingswerkzaamheden in interieurbouw (bouwstofklasse conform 4102)
  • Montage van ramen en deuren
  • Het vullen en afdichten van holle ruimtes en voegen
  • Het verlijmen van isolatiemateriaal, metselwerk, hout, metaalplaat en diverse kunststoffen

  Eigenschappen

  • Speciaal voor verwerking zonder pistool
  • Hoge schuimopbrengst
  • Uitstekende isolatie, geluids- en warmte-isolerend
  • Verrot niet
  • Bestand tegen verrotting
  • Bestand tegen water, olie, benzine, logen en diverse lossingsmiddelen
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het substraat moet vrij zijn van vuil, stof, losse onderdelen, olie en vetaanslag.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond goed voornatten

    Bus voor ieder gebruik krachtig schudden

    Spuitslangetje op het ventiel schroeven.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. -5°C max. 35°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +35 ° C

   • Gebruik het materiaal zoals voorzien.

  • Verwerkingsinstructies
   • Niet toepassen voor brand-vrije deuren

   • Drogen

    Kleefvrij: na 10 minuten (bij + 20 ° C) Snijdbaar: na 20 minuten (bij + 20 ° C) Belastbaarg: na 4 uur (bij + 20 ° C)

  • Gereedschap / Reiniging
   • Uitgehard schuim kan niet worden opgelost.

    Vervuilingen direct met Schuimreiniger verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • afhankelijk van de toepassing / m²
   • Afhankelijk van de toepassing Opbrengst: bij 500 ml: ca. 45 l / blik (vrijgeschuimd)

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Steeds een proefvlak zetten!

    Verwarm de spuitbus niet boven +50 ° C.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.