Artikel Nr. 390420

  Induline DW-660

  Watergedragen grondlaag en aflak met beschermende filmlaag voor vacuümcoaten

  Productspecificaties

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout buiten
  • Houtsoort vuren/dennen
  • Niet maathoudende en beperkt maathoudende houten bouwelementen
  • Industriële seriematige productie (Vacumat)
  • Grondering & sluitlaag

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Snelle droging
  • Snelle blokvastheid
  • Goede vloeiing
  • Dampdoorlatend
  • Weerbestendig en vochtregulerend
  • Met filmconservering tegen micro-bacteriële aantasting
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, was-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

   • Voorbereidingen

    Indien nodig, niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel * impregneren.

    Rekening houden met de voorschriften van BFS Merkblad Nr 18 “Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Aussenbereich”.

  • Verwerking
   • vacuümcoater
   • spuiten in gesloten cabines
   • voor gebruik roeren
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • Het product goed omroeren, ook tijdens de verwerking en na werkpauzes.

    Na droging de tweede laag aanbrengen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 4 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

    Niet bij direct zonlicht verwerken.

   • Drogen

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

  • Gereedschap / Reiniging
   • vacuümcoater
   • spuiten in gesloten cabines
   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • 100 - 120 gr/m² per laag in min. 2 lagen

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.