Artikel Nr. 500301

  Tape XA 10/XA 25

  Hoogelastisch zelfklevend butylrubber afdichtingsband op polypropyleenvlies

  Productspecificaties

  Bij levering

  Scheur bij uitzetting Langs = ca. 55 %, overdwars= ca. 81 %
  Kleur SK 10 = wit/grijs, SK 25 = grijs
  Totale breedte SK 10 = 100 mm, SK 25 = 250 mm
  Gewicht van het materiaal ca. 72 g/m
  Waterdichtheid Tot ca. 0,2 bar
  Temperatuurbestendigheid -10 °C / +60 °C
  Dikte SK 10 = ca. 0,70 mm, SK 25 = ca. 1,2 mm

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Verbinding en integratie van de PMBCs en de flexibele afdichtingsmortels in de transitiezone
  • Binnen en buiten

  Eigenschappen

  • Flexibel
  • Hoge kleefkracht
  • Speciale vliescoating aan de bovenzijde.
  • Waterdicht
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.

    De ondergrond moet volledig gesloten vlak zijn. Uitstekende delen, scherpe randen, mortelrestanten verwijderen.

    Reinig en ontvet de niet-minerale oppervlakken, en indien nodig, opruwen.

    Op mineralen en opgeruwde ondergronden een schraaplaag met het aan te brengen materiaal aanbrengen!

    Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de huidige technische fiche van elk product.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken.

   • Direct op een minerale, niet zuigende ondergrond kleven.

    In de hoeken wordt de band ingesneden en overlapt gekleefd.

    Voegenband volvlaks met het afdichtingsmateriaal overwerken

  • Verwerkingsinstructies
   • De toelaatbare verwerkingstemperaturen zijn afhankelijk van de product-eigenschappen van de te gebruiken producten, mogen in geen geval onder de +5°C liggen.

    Breng het afdichtingsmateriaal dwars op de voegband aan, voegenband mag niet worden beschadigd.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Voor het op maat snijden: Schaar of mes Voor het afdichten: rol, kwast of spaan.

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • onbeperkt houdbaar
   • vorstvrij en koel opslaan/ tegen vocht beschermen
   • Bij kamertemperatuur droog opgeslagen, niet in de zon, praktisch onbeperkt houdbaar.

  • Verbruik
   • afhankelijk van de toepassing / m²
   • Naar behoefte

  • Algemene instructies
   • De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.