Artikel Nr. 299005

  Sporenfixeer

  Oplosmiddel- en weekmakervrije speciale grondering voor het fixeren van schimmelsporen

  Varianten

  2990 | Sporenfixeer

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) 1,10 kg/l
  Kleur Melkachtig wit
  pH-Waarde 11,5
  Viscositeit DIN 4: 12 sec.

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Het fixeren van schimmelsporen, voor verwijdering van met schimmel besmet materiaal
  • Reducering van met schimmel besmet stof

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Zorgt voor samenhang en binding
  • Reduceert schimmelverspreiding in de lucht
  • Oplosmiddel- en weekmakervrij
  • Waterverdunbaar
  • Verwerking
   • kwasten/rollen
   • verwerkingstemperatuur min. 8°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur minstens +8 °C tot max. +25 °C

   • Aangetast materiaal voorzichtig met het verdunde product bestrijken (niet vernevelen)

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Borstel, kwast, lamsrol, aangepast gereedschap

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

    Verwijder spatten met water in verse toestand.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • ca. 100 ml / m² per laag
   • ca. 0,1 l/m² het met water verdunde concentraat (afhankelijk van de ondergrondcondities)

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.