Artikel Nr. 344120

  Isoleergrondering spuitkwaliteit

  Watergedragen speciale coating tegen het doorbloeden van houtinhoudstoffen

  Kleur: wit spuitkwaliteit | 3441

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) 1,30 g/cm³
  Geur zwak, geurloos na drogen (zwak, karakteristiek)
  Viscositeit ca. 1500 - 2000 mPa s

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • Grond- en voorlak
  • Hout binnen en buiten
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Hoog dekkend
  • Mat
  • Weerbestendig en vochtregulerend
  • Vermindert vergeling als gevolg van in water oplosbare houtinhoudstoffen bij lichte dekkende verven
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11-15%

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

   • Voorbereidingen

    Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.

    Vergrijsde en verweerde houtoppervlakken tot op de draagkrachtige ondergrond schuren.

    Losse en gescheurde noesten alsmede open harsgallen verwijderen en met geschikte middelen (bijv. Verdunning V 101, Nitro of Universele verdunning) reinigen.

    Hout in buitenbereik dat tegen vuil en blauwschimmel beschermd moet worden, met Houtbeschermingsprimer* voorbehandelen (niet nodig voor binnenhout).

    Rekening houden met de voorschriften van BFS Merkblad Nr 18 “Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Aussenbereich”.

  • Verwerking
   • voor gebruik roeren
   • airless/airmix spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur minstens +5 °C tot max. +30 °C

   • Materiaal goed oproeren.

    Airless spuiten: sproei-mondstuk: 0,28 - 0,33 mm, druk: 70 -90 bar

    Airmix spuiten: sproei-mondstuk: 0,28- 0,33 mm, materiaaldruk: 70-90 bar, luchtdruk: 1 - 2 bar.

    Het beste sproeipatroon wordt bereikt bij een materiaaltemperatuur van 15 ° tot 20 ° C.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 12 uur
   • Materiaal onverdund verwerken.

    Door eerst een proef op te zetten, de onderlinge verdraagzaamheid, hechting en kleureffect met de ondergrond nagaan.

    Bij verwerking binnen voldoende ventileren.

   • Drogen

    Drogen: ca. 1 uur Schuurbaar: ca. 4 uur Overlakbaar: Ca. 12 uur

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Kortere droogtijden leiden tot een slechte isolerende werking.

    lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid leiden tot een langzamere droging en slechtere isolerende werking.

   • Verdunnen

    Gebruiksklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • airless/airmix spuiten
   • Airless- of Airmixspuitapparatuur

   • Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 24 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • ca. 150 ml / m² per laag
   • Aanbrenghoeveelheid: ca. 150 ml / m² Natte laagdikte: ongeveer 150 μm Droge laagdikte: ca. 75 μm De waarden hebben betrekking op onverdund materiaal.

   • Lagere verbruikshoeveelheden leiden tot een slechtere isolerende werking.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.