Artikel Nr. 390620

  Induline LW-760

  Lazuur op waterbasis met name voor de industriële seriematige productie

  Kleur: kleurloos | 3906

  Kleur: kleurloos | 3906

  Kies een kleur

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel acrylaat / acrylaat-emulsie
  Dichtheid (20 °C) Ca. 1,04 g/cm³
  Geur Producteigen
  Glansgraad Zijdeglans
  Conserveringsmiddel 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat
  Uitlooptijd s in DIN 4 Beker Ca. 30-40 s

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout buiten
  • Naald- en loofhout
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen
  • Industriële seriematige productie (Vacumat)
  • Grondlaag, voor- en aflak

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Zeer duurzaam door een speciale bindmiddelcombinatie
  • Snelle blokvastheid
  • Goede vloeiing
  • Dampdoorlatend
  • Bladdert niet af
  • Weerbestendig en vochtregulerend
  • Met filmconservering tegen micro-bacteriële aantasting
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, was-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

   • Voorbereidingen

    Indien nodig, niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel * impregneren.

    Rekening houden met de voorschriften van BFS Merkblad Nr 18 “Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Aussenbereich”.

    Losse en gescheurde noesten alsmede open harsgallen verwijderen en met geschikte middelen (bijv. Verdunning V 101, Nitro of Universele verdunning) reinigen.

  • Verwerking
   • vacuümcoater
   • voor gebruik roeren
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Omgevings-, materiaal- en ondergrondtemperatuur: tussen +15 et +25°C.

   • Het product goed omroeren, ook tijdens de verwerking en na werkpauzes.

    Na droging verdere behandelingslagen aanbrengen.

    Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 4 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Niet bij direct zonlicht verwerken.

   • Drogen

    Stofdroog: na ca. 1u Overschilderbaar: na ca. 4u Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid Overlaagbaar bij een geforceerde droging: na ca. 20 min. verdampingszone (bij ca. 20°C en 65-75 relatieve luchtvochtigheid) 75 min. drogingsfase (ca. 45°C, 1m/s luchtcirculatie) / 20 min. afkoelfase.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Indien noodzakelijk met water (max. 5%)

  • Gereedschap / Reiniging
   • vacuümcoater
   • Vacumat

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • ca. 80 ml / m² per laag
   • Ca. 80 ml/m² par laag (minstens 2 lagen)

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.