Artikel Nr. 247820

  Induline GW-203 WF

  Watergedragen, witte, isolerende grondlaag en voorlak

  Kleur: wit | 2478

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel acrylaat; alkyd met een laag oliegehalte
  Dichtheid (20 °C) ca. 1,22 gr/cm³
  Geur karakteristiek
  Uitlooptijd s in DIN 4 Beker ca. 40-60 sec (20°C)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout binnen en buiten
  • Naald- en loofhout
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen
  • Grond- en voorlak

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Vermindert verkleuringen door in water oplosbare houtbestanddelen
  • Uitstekende (natte) hechting
  • Goede bevochtiging van de noest
  • Zeer goed dekvermogen
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, was-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

   • Voorbereidingen

    Indien nodig, niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel * impregneren.

    Rekening houden met de voorschriften van BFS Merkblad Nr 18 “Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Aussenbereich”.

  • Verwerking
   • vacuümcoater
   • voor gebruik roeren
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • kwasten/dompelen/flowcoten/spuiten alleen in gesloten cabines
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15°C tot max. +30°C

   • Het product goed omroeren, ook tijdens de verwerking en na werkpauzes.

    Na droging voorlakken met dit product of een geschikte aflak aanbrengen.

    Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 4 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Voor een optimale isolering van in water oplosbare houtinhoudstoffen (oppervlak en noesten) de gegevens met betrekking tot het aantal behandelingen, de hoeveelheden en droogtijden van het verfsysteem in acht nemen. Behandeling met dit product kan houtinhoudstoffen activeren en de verflaag doen verkleuren. In dit geval worden de inhoudstoffen in de verflaag gefixeerd. Als volgende laag wordt idealiter een product aangebracht, die de isolerende eigenschappen van dit product ondersteund. Daardoor wordt deze afwerklaag in de regel niet meer door houtinhoudstoffen beïnvloed. Mochten er ondanks de voorzorgsmaatregelen opnieuw verkleuringen ontstaan, dan adviseren wij contact op te nemen met ons technische dienst. Harsuittreding vanuit het hout is een natuurlijk proces en kan door een verfsysteem niet worden voorkomen. Te veel verdunnen van het product, te hoog vochtpercentage in het hout of het niet aanhouden van de aanbevolen opbouw, lagere verbruikshoeveelheden en kortere droogtijden kunnen de isolerende werking van het product beïnvloeden. Bij het schuren van de lagen alleen de houtvezels glad maken, in geen geval mag de grondering worden doorgeschuurd. Bij watergedragen verfsystemen bestaat altijd een kleine kans op het doorbloeden van houtinhoudstoffen!

    Bij schuimvorming in het verwerkingsproces adviseren wij 0,1 - 0,2% Ontschuimer VP 9325 (art.nr. 3231) toe te voegen.

    Raadpleeg technische merkbladen "Verzorging&Onderhoud van dompelbaden en Flow-Coat systemen" en "Instructies voor bedrijfshygiëne".

   • Drogen

    Stofdroog: na ca. 1 uur Te schuren en overschilderbaar: na 4 uur (bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid) Te schuren en overschilderbaar bij een geforceerde droging: 20 minuten uitdamptijd (bij ca. 20°C en 65 - 75% relatieve luchtvochtigheid) / 75 minuten droogtijd (ca. 45°C, 1 m/sec luchtcirculatie) / 20 minuten afkoeltijd.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • vacuümcoater
   • kwasten/dompelen/flowcoten/spuiten alleen in gesloten cabines
   • Vacuümcoater, acrylkwast, dompelbak, flowcoater, spuitapparatuur

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • ca. 120 ml - 145 g / m² per laag
   • 120 - 145 g/m² per laag (komt overeen met een natte laagdikte: 100 - 125 µm, droge laagdikte: 30 - 40 µm) Deze waardes hebben betrekking op geschuurde / geschaafde vlakken: op ruwe oppervlakken (gezaagd enz.) zijn de verbruikshoeveelheden veel hoger.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.