• PUR-H-285

  Artikel Nr. 258203

  PUR H-285-Verharder

  Isocyanaat voor het uitharden van PUR-lakken

  Varianten
  2582 | PUR H-285-Verharder
  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) Ca. 1,023 g/cm³
  Geur Typerend
  Uitlooptijd s in DIN 4 Beker Ca. 20

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Voor het uitharden van de 2K PUR-lakken in de aangegeven mengverhouding

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 18°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur minstens +18 °C tot max. +25 °C.

   • Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 6 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele gesloten verpakking, koel, vorstvrij en droog opgeslagen tenminste 6 maanden.

  • Verbruik
   • De gespecificeerde mengverhouding toepassen

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.