• 0000513705 PUR AFP 247

  Artikel Nr. 513701

  PUR AFP-247/05-Anti-Finger-Print-Colorlak

  Hoog gepigmenteerde 2K deklak met geïntegreerd anti-fingerprint effect

  Button EN 71/3 Schaukelpferd Button remmers-mix

  Kleur: speciale kleuren stompmat | 5137

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) Ong. 1,08 g/cm²
  Vlampunt < 17 °C
  Glansgraad <7 eenheden (meethoek van 60 °)
  Viscositeit 50 - 70 s in 4 mm uitloopbeker

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • voor meubelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hoogwaardige meubelen
  • Massief hout en bouwmaterialen van hout
  • Ideaal voor oppervlakken die met Remmers PUR vullers zijn voorbehandeld
  • Zeer hoge mechanische belasting

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Hoge mechanische bestendigheid
  • Goede ringvastheid
  • UV-bestendig
  • Anti-Finger-Print-Effect
  • Hoge vulgraad
  • Hoge dekkracht
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Houtvochtigheid: 8-12 %

    Eventueel met V-890 afwassen.

    De ondergrond moet droog, stof-& en vetvrij zijn

   • Voorbereidingen

    Op geschuurd grondeerfolie kan direct worden gewerkt.

    Lakken direct na het schuren.

    Geïsoleerde MDF platen en massief hout voorbehandelen met Remmers PUR-Vuller.

  • Verwerking
   • airless/airmix spuiten bekerpistool
   • verwerkingstijd 4 - 6 uur
   • verwerkingstemperatuur min. 8°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur minstens +8 °C tot max. +30 °C.

   • Materiaal goed oproeren.

    Spuiten: Airless- & Airmix

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 2 uur
   • Isocyanaten reageren met luchtvochtigheid, op basis daarvan de verpakking van de verharder altijd luchtdicht sluiten.

   • Drogen

    Stofdroog: ongeveer 30 minuten Krasdroog: ongeveer 90 minuten Stapelbaar: ongeveer 16 uur Oppervlakte-effect "Anti-Finger-Print": ongeveer 3 dagen Praktische waarden bij kamertemperatuur 20 ° C / 65% relatieve luchtvochtigheid. Lage temperaturen en hoge vochtigheid vertragen het drogen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • airless/airmix spuiten bekerpistool
   • Perslucht- of airless verfspuitapparatuur Doorstroombekerpistool: mondstuk 1,8 mm, luchtdruk 2 - 3 bar Airless verfspuit: mondstuk 0,23 - 0,28 mm, spuitdruk 80 - 120 bar Airmix verfspuit: mondstuk 0,23 - 0,28 mm, spuitdruk 80 - 100 bar, luchtdruk 1,2 - 2,0 bar

   • Reiniging van het gereedschap met WV-891-Spoelverdunner.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • ca. 150 ml - 175 ml / m² per laag
   • 150 - 175 ml/m² per bewerking

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.