• V-893

  Artikel Nr. 198105

  V-893-vertrager

  Trage verdunning om de loop te verbeteren

  Varianten

  1981 | V-893-vertrager

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) Ca. 0,96 g/cm³
  Geur Karakteristiek
  Uitlooptijd s in DIN 4 Beker Ca. 12

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Verdunning voor PUR-lakken
  • Aanzetvrije-lak van grote oppervlakken en bij hoge temperaturen
  • Toepassing van PUR-lakken in het coating / roltoepassing
  • Op viscositeit brengen van beitsen wanneer deze worden gespoten en nabehandeld.
  • Voor de professionele verwerker.

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Langzame verdamping
  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 18°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur minstens +18 °C tot max. +25 °C.

   • Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 36 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de gesloten verpakking, droog, vorstvrij opgeslagen tenminste 36 maanden.

  • Verbruik
   • Naar behoefte

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.