Artikel Nr. 1942

  SM-820-Structuuradditief

  Additief voor het produceren van gestructureerde coatings

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ca. 1,02 - 1,15 g/cm³
  Geur Geurloos

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • voor trappen
  • voor houten vloeren
  • voor binnendeuren
  • voor meubelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Voor herstelling van structuurlakken
  • PUR & Aqua lakken
  • Voor gebruik in glaslakken
  • Bij vloeroppervlakken om de slipweerstand te verbeteren
  • Voor het produceren van decoratieve effecten (zie collectie Wood Trends Interieur)
  • Voor de professionele verwerker.

  Eigenschappen

  • Creëert een ruw gevoel bij aanraking
  • Verhoogt de weerstand
  • Genereerd een mat aspect
  • In vloer en trappenbereik om de slipweerstand te verbeteren
  • Eenvoudige handeling dankzij de bijgevoegde doseerbeker en eenvoudige toepassing
  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Zie de overeenkomstige technische fiche van het gebruikte lakmateriaal.

   • Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 60 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende originele verpakking, droog, koel en tegen vorst beschermd opgeslagen tenminste 60 maanden.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.