Artikel Nr. 791805

  Induline ZW-425

  Watergedragen, dekkende, isolerende vuller voor spuitapplicatie

  Button remmers-mix

  Kleur: wit | 7918

  Kleur: wit | 7918

  Kies een kleur

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel acrylathars
  Dichtheid (20 °C) ca. 1,18 gr/cm³
  Geur karakteristiek
  Glansgraad mat

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout binnen en buiten
  • Naald- en loofhout
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren
  • Grond- en voorlak
  • Niet geschikt voor merbau of framiré
  • Voor de professionele verwerker.

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Goede vloeiing
  • Goede vulling van het oppervlak
  • Goede poriënbenatting
  • Goede betrouwbaarheid tegen verkleuringen door in water oplosbare houtinhoudstoffen
  • Goede betrouwbaarheid tegen ongeregeldheden aan het oppervlak door inhoudstoffen specifiek voor een houtsoort (bijv. bij lariks)
  • Zeer goede hechting met de ondergrond
  • Bevat geen ZnO
  • Flexibel op kleur te brengen, optimaal afgestemd op de eindafwerking.
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11-15%

    De ondergrond moet droog, stof-, vuil-, vet- en wasvrij zijn.

   • Voorbereidingen

    Indien nodig, niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel * impregneren.

    Houtoppervlakten gronderen

    Verbindingsnaden eventueel met Induline V-Voegbescherming (art.nr. 3495) of Induline AF-920 (art.nr. 7732) beschermen.

  • Verwerking
   • voor gebruik roeren
   • airless/airmix spuiten
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: +15°C tot +30°C.

   • De aangegeven waardes hebben betrekking op onverdund materiaal. Het beste spuitbeeld wordt verkregen bij een materiaaltemperatuur van 15°C tot 20°C.

    Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

    Door het opzetten van een proefvlak eventueel de verdraagzaamheid en isolerende werking met de ondergrond testen.

    Airless spuiten: sproei-mondstuk: 0,28 - 0,33 mm, druk: 70 -90 bar

    Airmix spuiten: sproei-mondstuk: 0,28- 0,33 mm, materiaaldruk: 70-90 bar, luchtdruk: 1 - 2 bar.

    Na grondering een lichte tussenschuurbeurt voorzien.

    Voor de aflak schuren: P 220 - 240. Schuurstof verwijderen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 4 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Bij watergedragen verfsystemen bestaat altijd een kleine kans op verkleuring door houtinhoudstoffen.

    Harsuittreding vanuit het hout is een natuurlijk proces en kan door een verfsysteem niet worden voorkomen, zie BFS-merkblad nr. 18.

    Te veel verdunnen, een te hoog vochtpercentage in het hout of het niet aanhouden van de aanbevolen laagopbouw, verbruikshoeveelheden en droogtijden kunnen de isolerende werking van het product beïnvloeden.

    Actuele normen en richtlijnen voor het behandelen van houten bouwdelen buiten in acht nemen. (VFF-merkbladen, BFS-merkbladen nr. 18, VdL-richtlijnen, IFT-richtlijnen).

    Aanbevelingen van verfsystemen specifiek gericht op houtsoort voor het behandelen van ramen en buitendeuren vindt u op onze website: www.remmers.be

   • Drogen

    Stofdroog: na ca. 30 minuten Te schuren en overlakken: na ca. 4 uur (bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid) Te schuren en overlakken bij geforceerde droging: na 20 minuten verdampingszone (bij ca. 20°C en 65 - 75% relatieve luchtvochtigheid) / 75 minuten droogfase (ca. 45°C, 1 m/s luchtcirculatie) / 20 minuten afkoelfase

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Indien noodzakelijk met water (max. 5%).

  • Gereedschap / Reiniging
   • airless/airmix spuiten
   • Handspuitpistool, automatische spuitcabine

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • ca. 150 ml - 200 ml / m² per laag
   • 150 - 200 ml/m² per laag (komt overeen met: natte laagdikte: 150 - 200 μm, droge laagdikte: 60 - 85 μm)

  • Algemene instructies
   • Afdichtingsproducten moeten zich verdragen met de verf en mogen pas worden aangebracht wanneer de verflaag goed gedroogd is.

    Alleen weekmakervrije afdichtingsprofielen gebruiken.

    Houten delen afgewerkt met een voorlak niet zonder aflak blootstellen aan weersinvloeden.

     

    Afhankelijk van de gewenste eindkleur van de aflak (bijv. bij huisdeuren) Induline ZW-425 doelgericht in een van de 4 basiskleuren toepassen. Hierdoor kunnen de exacte kleur, kleurglans, dekvermogen/wolkvorming worden geoptimaliseerd. Dit is met name belangrijk voor de van nature slecht dekkende kleuren geel, rood, oranje en groen. De volgende indeling voor juiste kleurkeuze van de voorlak afhankelijk van de kleur van de aflak: RAL 1000-1037: FT42553 crème RAL 2000-2012: FT42553 crème RAL 3000-3031: FT42553 crème RAL 4001-4010: FT42554 licht grijs RAL 5000-5004, 5008, 5010-5011, 5013, 5020, 5022: FT42555 donker grijs RAL 5005-5007, 5009, 5012, 5014-5019, 5021, 5023-5024: FT42554 licht grijs RAL 6000, RAL 6017-6019, 6021, 6024-6025, 6027, 6029-6034: standaard wit RAL 6001-6003, 6010-6011, 6016, 6026, 6028: FT42554 licht grijs RAL 6004-6009, 6012-6015, 6020, 6022: FT42555 donker grijs RAL 7000-7013, 7023, 7030, 7033, 7036-7037, 7039-7043, 7045-7046: FT42554 licht grijs RAL 7015-7022, 7024-7026, 7031: FT42555 donker grijs RAL 7032, 7034-7035, 7038, 7044, 7047: standaard wit RAL 8000-8008, 8023-8028: FT42554 licht grijs RAL 8011-8022: FT42555 donker grijs RAL 9001-9003, 9010, 9016, 9018: standaard wit RAL 9004-9005, 9011, 9017: FT42555 donker grijs RAL 9006-9007: FT42554 licht grijs

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.