Artikel Nr. 792005

  Induline NW-740/05

  Watergedragen lak met natuureffect voor maathoudende houten bouwdelen, direct of indirect blootgesteld aan weersinvloeden

  Button remmers-mix

  Kleur: kleurloos | 7920

  Kleur: kleurloos | 7920

  Kies een kleur

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel speciaal PU/acrylaatpolymeer
  Dichtheid (20 °C) ca. 1,02 - 1,04 gr/cm³
  Geur mild
  Glansgraad mat
  Viscositeit ( 20 °C) ca. 2200 - 2700 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • voor maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Voor alle maathoudende houten bouwelementen bestaande uit licht naald- en loofhout
  • Ramen, huisdeuren en veranda's
  • Hout aluminium combinatie constructies
  • Deurstijlen en dwarsbalkconstructies
  • Natuurkleuren voor hout, direct aan weersinvloeden blootgesteld - kleurloos alleen voor beschermde houtconstructies
  • Voor- en aflak
  • Voor de professionele verwerker.

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Zeer mat oppervlak met een geringe "anfeuerung" van het hout: het hout ziet er heel natuurlijk uit
  • UV-blokker reduceert het donkerder worden van het hout
  • Met als voordeel krasvast en bestand tegen handcrèmes bij normale belasting
  • Oppervlakken neigen niet tot glanzen
  • Kleurloze instelling voor overkapte houtconstructies: best mogelijke natuurlijke effect
  • Natuurkleuren voor hout, direct aan weersinvloeden blootgesteld: van de betreffende houtsoorten overeenkomstige gepigmenteerde varianten voor natuurljike uitstraling bij een goede UV-bescherming
  • Verwerking
   • voor gebruik roeren
   • airless/airmix spuiten
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15°C tot max. +30°C.

   • Materiaal goed oproeren.

    Airless spuiten: sproei-mondstuk: 0,28 - 0,33 mm, druk: 70 -90 bar

    Airmix spuiten: sproei-mondstuk: 0,28- 0,33 mm, materiaaldruk: 70-90 bar, luchtdruk: 1 - 2 bar.

    Voor de juiste systeemopbouw zie toepassingsvoorbeelden.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 4 uur
   • Uitzonderlijk elegant oppervlak door licht te schuren voor de eindlaag.

    Droogtijden tussen de lagen in acht nemen.

    Alle kleuren zijn onderling te vermengen.

    Op eik kunnen bij gebruik van wateroplosbare dispersiebeitsen donkere verkleuringen optreden door toedoen van houtinhoudstoffen.

    Afdichtingsproducten, kitten en andere afwijkende stoffen testen op verdraagzaamheid met deze verf.

    De poriën moet volledig gesloten worden gelakt.

   • Drogen

    Stofdroog: na ca. 1 uur Hanteerbaar: na ca. 2 uur Overschilderbaar: na ca. 4 uur Verdere verwerking en verpakking: na 8 uur

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid vertragen de droging.

  • Gereedschap / Reiniging
   • airless/airmix spuiten
   • Airless / airmix spuitapparatuur

   • Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 24 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • ca. 150 ml - 200 ml / m² per laag
   • Verbruik: ca. 150-200 ml/m² Natte laagdikte: ca. 150-200 µm Droge laagdikte: ca. 40-55 µm

   • Afwijkingen gerelateerd aan het object door lakproeven bepalen.

    De aangegeven waardes hebben betrekking op onverdund materiaal.

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Overdekte constructies:

    Houtsoort eiken kleurloos: Induline GW-360 kleurloos, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 kleurloos
    Houtsoort vuren, kleurloos: Induline GW-306* FT 38863, Induline NW-740/05 kleurloos
    Houtsoort lariks, kleurloos: Induline GW-360 farblos, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 kleurloos


    Direct blootgesteld aan weersinvloeden:
    Houtsoot eiken, natuur: Induline GW-360 FT 38854, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 FT 38855
    Houtsoort vuren, natuur: Induline SW-900*, Induline GW-360 FT 38856,  Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 FT 38857
    Houtsoort lariks, natuur: Induline SW-900*, Induline GW-360 FT 38858, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05  FT 38859


    De best mogelijke transparantie door gebruik te maken van een kleurloze voorlak. 

    De kleuren zijn op de betreffende houtsoort afgestemd, maar kunnen ook probleemloos op andere houtsoorten worden aangebracht. De kleur zal dan wel afwijken van het kleurmonster.  • Algemene instructies
   • Samenstelling als correctielak:

    Voor het repareren van kleine lakschades (bijv. tijdens de montage) het product met Induline Perfect -Finish vermengen!

    Onderhoud en renovatie:

    Hout wordt buiten blootgesteld aan grote klimaatveranderingen en belasting door het milieu. De verflaag is onderhevig aan een natuurlijk verouderings-, slijtage- en afbouwproces. De afbouw verschilt in snelheid afhankelijk van de belasting (licht, gemiddeld, zwaar) per houten bouwdeel. Het is mogelijk dat aan één bouwdeel respectievelijk object verschillende stadia van verwering optreden. Om de houten elementen meerdere jaren een optimale bescherming te bieden, verdient het de aanbeveling het oppervlak jaarlijks te controleren. Eventuele beschadigingen moeten na reiniging direct worden behandeld respectievelijk gerepareerd.

    Voor reiniging en onderhoud adviseren wij de Deuren Reinigings- en Onderhoudsset (art.nr. 2746).

    Door gebruik te maken van de bijbehorende onderhoudsbalsems kunnen de onderhoudsintervallen met behoud van een gelijkmatig, mat oppervlak worden verlengd.

    Een onderhoudslaag met kwast kan moet indien nodig met Induline NW-740/05 vermengd met Induline Perfect-Finish.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.