Artikel Nr. 338305

  Induline GW-310 WF

  Watergedragen lazuur voor hout binnen en buiten

  Button EN 71/3 Schaukelpferd Button remmers-mix

  Kleur: Induline GW-310 WF | 3383

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel acrylaat-/alkydsysteem
  Dichtheid (20 °C) ca. 1,02 gr/cm³
  Geur karakteristiek
  Uitlooptijd s in DIN 4 Beker ca. 13 bij 20°C

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout binnen en buiten
  • Maathoudende houten bouwdelen (alleen als grondering): bijv. ramen en deuren
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen
  • Grondlaag, voor- en aflak

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Zeer goed afloopgedrag op ruw hout
  • Uitstekende (natte) hechting
  • Watergedragen: geen geur en reiniging van het gereedschap met water
  • Snelle droging: 2 lagen op één dag
  • Langdurige bescherming met gelijkmatige verwering
  • Met UV-blocker
  • Bladdert niet af
  • Vochtregulerend
  • Bevat geen filmconserverende en houtbeschermende biociden
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, was-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11-15%

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

   • Voorbereidingen

    Indien nodig, niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel * impregneren.

  • Verwerking
   • vacuümcoater
   • borstelmachine
   • voor gebruik roeren
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15°C tot max. +30°C. Verwerkingscondities tussen +15°C tot +30°C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 – 80%.

   • Het product goed omroeren, ook tijdens de verwerking en na werkpauzes.

    Gekwalificeerde vakbedrijven: kwasten, dompelen, sprinklen, spuiten enkel in gesloten installaties

    De tweede bewerking na 2 - 3 uur aanbrengen.

    Bij droging overnacht, moet deze licht opgeschuurd worden.

    Hout wat aan extreme weersinvloeden wordt blootgesteld driemaal be-handelen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 2-3 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Op eik kunnen bij gebruik van wateroplosbare dispersiebeitsen donkere verkleuringen optreden door toedoen van houtinhoudstoffen.

    Bij tannine zuurhoudende houtsoorten geforceerd drogen.

    Op accoya, eik en kastanje worden optimale resultaten worden bereikt bij een pH van 9,0 - 9,5, dit komt overeen met een toevoeging van 0,3-0,5% VP 20829 additief (0366).

    Als de viscositeit toeneemt door verdamping, moet een evenwicht met water plaatsvinden (ingestelde viscositeit: uitloop tijd ca. 25 s in de DIN 3 beker)

    Voor een betere werking onder ongunstige omstandigheden (verhoogde temperaturen, lage luchtvochtigheid) tot 10% met water verdunnen. Verdampingsverliezen compenseren door toevoeging van water.

    In het geval van schuimvorming in het 'flow-coat' systeem wordt een toevoeging van 0,2-1,0% VP 9325 Ontschuimer Sterkte 2 (3231) aanbevolen.

    Raadpleeg technische merkbladen "Verzorging&Onderhoud van dompelbaden en Flow-Coat systemen" en "Instructies voor bedrijfshygiëne".

   • Drogen

    Overschilderbaar bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid: na ca. 2,5 uur. Overschilderbaar bij geforceerde droging: na ca. 90 minuten (20 minuten uitlektijd/50 minuten droogtijd (35 - 40°C)/20 minuten afkoeltijd)

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • vacuümcoater
   • borstelmachine
   • verwerking
   • Kwast, dompelbak, flowcoater, spuitapparatuur, vacuümcoater

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • ca. 80 ml - 120 ml / m² per laag
   • 80 - 120 ml/m² per laag in min. twee lagen

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.