Artikel Nr. 203920

  Induline IL-150

  Kleurloze impregnering op basis van oplosmiddelhoudend houtconserveringsmiddel

  Kleur: kleurloos | 2039

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel Alkydhars
  Dichtheid (20 °C) Ca. 0,80 g/cm³
  Geur Zwak, na droging geurloos

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout, dat niet in contact staat met de bodem
  • Naald- en loofhout
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren (inclusief de binnenzijde)
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen
  • Voorbehandeling onder transparante en dekkende verflagen

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Beschermd tegen houtrot en blauwschimmel
  • Grote indringdiepte
  • Zwelbestendig en vochtregulerend
  • Goede hechting met opvolgende lagen
  • Het geïmpregneerde hout leent zich tot alle nabehandelingen
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, was-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11-15%

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

   • Voorbereidingen

    Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Rekening houden met de voorschriften van BFS Merkblad Nr 18 “Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Aussenbereich”.

  • Verwerking
   • kwasten/dompelen/flowcoten/spuiten alleen in gesloten cabines
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 24 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

   • Drogen

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

    Na droging kan een afwerklaag met water- of solventgedragen dekverf worden aangebracht.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/dompelen/flowcoten/spuiten alleen in gesloten cabines
   • Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V101 reinigen. Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen, droog, koel alsmede tegen directe zoninstraling en vorst beschermd in een goed geventileerde ruimte opslaan. In de opslagruimte mag niet gerookt worden.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 150 ml - 165 ml totaal / m²
   • Preventief werkzaam tegen rot en blauwschimmel bij 150 - 165 ml / m²

  • Algemene instructies
   • "Na droging moet hout dat aan weersinvoeden wordt blootgesteld worden afgewerkt met lazuur of een dekkende verf (conform eisen EN 927-2). De deklaag op verwerkt hout moet constant onderhouden worden. Product buiten niet verwerken in de directe nabijheid van oppervlaktewater respectievelijk hout behandeld met dit product niet gebruiken in de nabijheid van oppervlaktewater." Bovengenoemde opmerking moet als afzonderlijke informatie bij de afleveringsbon van de betreffende houten delen worden opgenomen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

    Afvalcode 03 02 02* organochloor-houtverduurzamingsmiddelen

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.