Artikel Nr. 320103

  Induline GW-360

  Watergedragen, transparante grondering met filmconservering

  Button remmers-mix Button VOC FR A+

  Kleur: kleurloos | 3201

  Kleur: kleurloos | 3201

  Kies een kleur

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel acrylaat- / alkydhars
  Dichtheid (20 °C) ca. 1,01 gr/cm³
  Geur karakteristiek
  Conserveringsmiddel IPBC (3-jood-2-propynylbutylcarbamaat)
  Viscositeit ( 20 °C) uitlooptijd ca. 24-26 sec in een ISO-Cup 3 mm

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout buiten
  • Naald- en loofhout
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren (inclusief de binnenzijde)
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen
  • Voor niet maathoudende houten bouwelementen als lazuur

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Uitstekende (natte) hechting
  • Goede poriënbenatting
  • Verwerkingsklaar voor dompelen en flowcoaten
  • Goed vloeivermogen op ruw en geïmpregneerd hout
  • Met filmconservering tegen micro-bacteriële aantasting
  • Weersbestendig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, was-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11-15%

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

   • Voorbereidingen

    Indien nodig, niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel * impregneren.

    Rekening houden met de voorschriften van BFS Merkblad Nr 18 “Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Aussenbereich”.

  • Verwerking
   • voor gebruik roeren
   • bekerpistool
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • kwasten/dompelen/flowcoten/spuiten alleen in gesloten cabines
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15°C tot max. +30°C. Verwerkingscondities liggen tussen +15°C tot +30°C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 80%.

   • Het product goed omroeren, ook tijdens de verwerking en na werkpauzes.

    Gekwalificeerde specialisatie bedrijven: schilderen, dompelen, vloeien, spuiten.

    Doorstroombekerpistool: mondstuk: 1,3 - 1,8 mm, verstuivingsluchtdruk: 1,5 - 2,5 bar.

    In de spuittoepassing met het spuitpistool is een overmatige volgorde absoluut noodzakelijk. Een beitsing is in dit proces niet haalbaar.

    Na droging verdere behandelingslagen aanbrengen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 2,5 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Op eik kunnen bij gebruik van wateroplosbare dispersiebeitsen donkere verkleuringen optreden door toedoen van houtinhoudstoffen.

    Bij tannine zuurhoudende houtsoorten geforceerd drogen.

    Op accoya, eik en kastanje worden optimale resultaten worden bereikt bij een pH van 9,0 - 9,5, dit komt overeen met een toevoeging van 0,3-0,5% VP 20829 additief (0366).

    Bij een verhoging van de viscositeit door verdamping, water toevoegen (om de uitgangsviscositeit te bereiken uitlooptijd ca. 23 - 27 sec in ISO cup 3 mm).

    Voor een betere werking onder ongunstige omstandigheden (verhoogde temperaturen, lage luchtvochtigheid) tot 10% met water verdunnen. Verdampingsverliezen compenseren door toevoeging van water.

    In het geval van schuimvorming in het 'flow-coat' systeem wordt een toevoeging van 0,2-1,0% VP 9325 Ontschuimer Sterkte 2 (3231) aanbevolen.

    Aanbevelingen van verfsystemen specifiek gericht op houtsoort voor het behandelen van ramen en buitendeuren vindt u op onze website: www.remmers.be

    Raadpleeg technische merkbladen "Verzorging&Onderhoud van dompelbaden en Flow-Coat systemen" en "Instructies voor bedrijfshygiëne".

   • Drogen

    Overschilderbaar: na ca. 2,5 uur (bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid) Overschilderbaar bij geforceerde droging: na ca. 90 minuten (20 minuten aflektijd / 50 minuten droogtijd (35 - 40°C) / 20 minuten afkoeltijd)

   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar, indien nodig met max. 10% water verdunnen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • bekerpistool
   • kwasten/dompelen/flowcoten/spuiten alleen in gesloten cabines
   • Kwast, dompelbak, flowcoater, spuitinstallatie

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • ca. 80 ml - 120 ml / m² per laag
   • 80 - 120 ml/m² per laag

   • Afhankelijk van de verwerkingsmethode, houtsoort en houtoppervlak.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.