Artikel Nr. 347620

  Induline GW-306

  Watergedragen grondering met bescherming tegen houtrot en blauwzwam

  Button remmers-mix

  Kleur:
  kleurloos, ligninestabiliserend | 3476

  Kleur: kleurloos, ligninestabiliserend | 3476

  Kies een kleur

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel speciale hars
  Dichtheid (20 °C) ca. 1,015 - 1,13 gr/cm³
  Geur karakteristiek
  Conserveringsmiddel IPBC (3-jood-2-propynylbutylcarbamaat)
  Viscositeit ( 20 °C) uitlooptijd ca. 24-26 sec in een ISO-Cup 3 mm

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout, dat niet in contact staat met de bodem
  • Naald- en loofhout
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen
  • Voor de professionele verwerker.

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Verwerkingsklaar voor dompelen en flowcoaten
  • Zeer goed afloopgedrag op ruw hout
  • Goede poriënbenatting
  • Uitstekende (natte) hechting
  • Beschermd tegen houtrot en blauwschimmel
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, was-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11-15%

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

  • Verwerking
   • vacuümcoater
   • voor gebruik roeren
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • kwasten/dompelen/flowcoten/spuiten alleen in gesloten cabines
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15°C tot max. +30°C. Verwerkingscondities tussen +15°C tot +30°C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 80%.

   • Het product goed omroeren, ook tijdens de verwerking en na werkpauzes.

    Gekwalificeerde vakbedrijven: kwasten, dompelen, sprinklen, spuiten enkel in gesloten installaties

    Na droging verdere behandelingslagen aanbrengen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 4 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Op eik kunnen bij gebruik van wateroplosbare dispersiebeitsen donkere verkleuringen optreden door toedoen van houtinhoudstoffen.

    Bij tannine zuurhoudende houtsoorten geforceerd drogen.

    Op accoya, eik en kastanje worden optimale resultaten worden bereikt bij een pH van 9,0 - 9,5, dit komt overeen met een toevoeging van 0,3-0,5% VP 20829 additief (0366).

    Bij een verhoging van de viscositeit door verdamping, water toevoegen (om de uitgangsviscositeit te bereiken, kleurloos, speciale kleuren, ligninestabiliserend: uitlooptijd ca. 23 - 27 sec in ISO cup 3 mm - wit: uitlooptijd ca. 35 - 45 sec in ISO cup 3 mm).

    Voor een betere werking onder ongunstige omstandigheden (verhoogde temperaturen, lage luchtvochtigheid) tot 10% met water verdunnen. Verdampingsverliezen compenseren door toevoeging van water.

    In het geval van schuimvorming in het 'flow-coat' systeem wordt een toevoeging van 0,2-1,0% VP 9325 Ontschuimer Sterkte 2 (3231) aanbevolen.

    Aanbevelingen van verfsystemen specifiek gericht op houtsoort voor het behandelen van ramen en buitendeuren vindt u op onze website: www.remmers.be

    Raadpleeg technische merkbladen "Verzorging&Onderhoud van dompelbaden en Flow-Coat systemen" en "Instructies voor bedrijfshygiëne".

   • Drogen

    Overschilderbaar: na ca. 4 uur (bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid) Overschilderbaar bij geforceerde droging: na ca. 90 minuten (20 minuten aflektijd / 50 minuten droogtijd (35 - 40°C) / 20 minuten afkoeltijd)

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • vacuümcoater
   • kwasten/dompelen/flowcoten/spuiten alleen in gesloten cabines
   • Kwast, dompelbak, flowcoater, spuitcabine, vacuümcoater

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen, droog, koel alsmede tegen directe zoninstraling en vorst beschermd in een goed geventileerde ruimte opslaan. In de opslagruimte mag niet gerookt worden.

  • Verbruik
   • ca. 120 ml - 140 ml / m² per laag
   • 120-140 ml/m² per laag

   • Afhankelijk van de verwerkingsmethode, houtsoort en houtoppervlak.

  • Verwijderingsinstructie
   • Afvalcode 03 02 02* organochloor-houtverduurzamingsmiddelen

    Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.