Artikel Nr. 261020

  Induline GL-350

  Oplosmiddelhoudende, transparante grondering met filmconservering

  Button remmers-mix

  Kleur: kleurloos | 2610

  Kleur: kleurloos | 2610

  Kies een kleur

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel alkydhars
  Dichtheid (20 °C) ca. 0,85 gr/cm³
  Geur karakteristiek
  Glansgraad mat
  Conserveringsmiddel 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat
  Viscositeit ( 20 °C) ca. 30 sec in een ISO Cup 3

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout buiten
  • Naald- en loofhout
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren (inclusief de binnenzijde)
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen
  • Voor niet maathoudende houten bouwelementen als lazuur

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Goede poriënbenatting
  • Verwerkingsklaar voor dompelen en flowcoaten
  • Goed vloeivermogen op ruw en geïmpregneerd hout
  • Met filmconservering tegen micro-bacteriële aantasting
  • Weersbestendig
  • Lange open verwerktijd
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11-15%

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

    De ondergrond moet droog, stof-, vuil-, vet- en wasvrij zijn.

   • Voorbereidingen

    Oude verflagen (bijv. dekkende lakken of verven), schors, bast en vuil geheel verwijderen.

    Losse en gescheurde knoesten alsmede open harsplekken verwijderen en met een geschikte middel reinigen (bijv. Verdunning V101, Gereedschapsreiniger).

    Gladde, geschaafde houtoppervlakken indien mogelijk voor behandeling schuren en stofvrij maken om een betere verfopname te waarborgen.

    Indien nodig, niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel * impregneren.

    Rekening houden met de voorschriften van BFS Merkblad Nr 18 “Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Aussenbereich”.

  • Verwerking
   • borstelmachine
   • voor gebruik roeren
   • kwasten/dompelen/flowcoten/spuiten alleen in gesloten cabines
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Het product goed omroeren, ook tijdens de verwerking en na werkpauzes.

    Gekwalificeerde vakbedrijven: kwasten, dompelen, sprinklen, spuiten enkel in gesloten installaties

    Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 24 uur
   • Kleurloos, wit en hemlock enkel te gebruiken voor niet rechtstreeks aan weersinvloeden blootgestelde buitenoppervlakken zoals de onderzijde van een dakoverstek enz. of als grondering.

    Bij inhoudstofrijke houtsoorten zoals bijv. eiken, red cedar, afzelia, redwood enz. kan door neerslag uitloging van in water oplosbare stoffen ontstaan. Dit kan tot verkleuringen op licht metselwerk of stucwerk leiden.

    Kopshout aan de onderkant voorzien van een waterhol.

    Kopshout met Houtbeits Long Life UV in een overeenkomstige kleur aflakken (minimaal 2 lagen).

    Met elke nieuwe laag wordt de kleur intensiever en verhoogt de glansgraad.

   • Drogen

    Overschilderbaar: na 24 uur (bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • borstelmachine
   • kwasten/dompelen/flowcoten/spuiten alleen in gesloten cabines
   • Kwast, dompelbak, flowcoater, spuitcabine, borstelmachine

   • Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V101 reinigen. Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 24 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • ca. 80 ml - 100 ml / m² per laag
   • 80 - 100 ml/m² per laag

   • Afhankelijk van de verwerkingsmethode, houtsoort en houtoppervlak.

  • Algemene instructies
   • Vooral bij seriematige productie zorgen voor een goede ventilatie en luchtverversing.

    Afdichtingsproducten moeten zich verdragen met de verf en mogen pas worden aangebracht wanneer de verflaag goed gedroogd is.

    Niet gebruiken voor hout, dat bij toepassing in direct contact komt met levensmiddelen of diervoeder.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.