Artikel Nr. 266010

  Induline GL-250

  Oplosmiddelhoudende, witte grondering met filmconservering

  Kleur: wit | 2660

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel speciale alkydhars
  Dichtheid (20 °C) ca. 0,99 gr/cm³
  Geur oplosmiddelachtig
  Glansgraad mat
  Conserveringsmiddel 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat
  Viscositeit ( 20 °C) 55 sec in een ISO-Cup 3 mm

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout buiten
  • Naald- en loofhout
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Goed vloeivermogen op ruw en geïmpregneerd hout
  • Isolerend ten overstaan van houtinhoudstoffen
  • Met filmconservering tegen micro-bacteriële aantasting
  • Goede poriënbenatting
  • Uitstekende (natte) hechting
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11-15%

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

    De ondergrond moet droog, stof-, vuil-, vet- en wasvrij zijn.

   • Voorbereidingen

    Indien nodig, niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel * impregneren.

    Rekening houden met de voorschriften van BFS Merkblad Nr 18 “Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Aussenbereich”.

  • Verwerking
   • voor gebruik roeren
   • kwasten/dompelen/flowcoten/spuiten alleen in gesloten cabines
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Het product goed omroeren, ook tijdens de verwerking en na werkpauzes.

    Gekwalificeerde vakbedrijven: kwasten, dompelen, sprinklen, spuiten enkel in gesloten installaties

    Na droging kan een afwerklaag met water- of solventgedragen dekverf worden aangebracht.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 16 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Bij een verhoging van viscositeit door verdamping dit compenseren met Verdunning V101 (viscositeit: uitlooplooptijd ca. 55 sec in een ISO-cup 3 mm).

    Te veel verdunnen, een te hoog vochtpercentage in het hout of het niet aanhouden van de aanbevolen laagopbouw, verbruikshoeveelheden en droogtijden kunnen de isolerende werking van het product beïnvloeden.

   • Drogen

    Stofdroog: na ca. 3,5 uur Af te werken: na ca. 16 uur (bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Indien nodig met max. 10% Verdunning V101

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/dompelen flowcoaten/sproeitunnel
   • Kwast, dompelbak, flowcoater, sproeitunnel

   • Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V101 reinigen. Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 24 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • ca. 80 ml - 100 ml / m² per laag
   • Ca. 80 - 100 ml/m² per laag

  • Algemene instructies
   • Vooral bij seriematige productie zorgen voor een goede ventilatie en luchtverversing.

    Afdichtingsproducten moeten zich verdragen met de verf en mogen pas worden aangebracht wanneer de verflaag goed gedroogd is.

    Niet gebruiken voor hout, dat bij toepassing in direct contact komt met levensmiddelen of diervoeder.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

    Niet gebruiken voor hout, dat bij toepassing in direct contact komt met levensmiddelen of diervoeder.