Artikel Nr. 268205

  Induline LL-750

  Oplosmiddelhoudende, transparante voor- en aflak voor spuitapplicatie

  Kleur: Induline LL-750 | 2682

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel alkydharscombinatie
  Dichtheid (20 °C) ca. 0,95 gr/cm³
  Geur karakteristiek
  Glansgraad zijdeglans
  Viscositeit ca. 390 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout binnen en buiten
  • Naald- en loofhout
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren
  • Voor- en aflak
  • Eindafwerking binnenzijde ramen bij een hoge vochtbelasting (bijv. zwembaden)

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Hoger vaste stofgehalte: zeer economisch
  • Goede vloeiing
  • Weerbestendig en vochtregulerend
  • Hoge UV- en kleurbestendigheid
  • Zeer duurzaam door een speciale bindmiddelcombinatie
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11-15%

    De ondergrond moet droog, stof-, vuil-, vet- en wasvrij zijn.

   • Voorbereidingen

    Indien nodig, niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel * impregneren.

    Tussenlagen voorbereiden en indien nodig tussenschuren toepassen.

  • Verwerking
   • voor gebruik roeren
   • airless/airmix spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

    Materiaal goed oproeren.

    Alle kleuren zijn onderling te vermengen.

    Airless spuiten: sproei-mondstuk: 0,28 - 0,33 mm, druk: 70 -90 bar

    Airmix spuiten: sproei-mondstuk: 0,28- 0,33 mm, materiaaldruk: 70-90 bar, luchtdruk: 1 - 2 bar.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 12 uur
   • Kleurloos is niet geschikt voor buiten, direct blootgesteld aan weersinvloeden.

    Mag niet met NC-houdende lak of beits op dezelfde werkplek worden verwerkt, verontreinigd textiel (bijv. poetsdoeken, werkkleding) in vuurvaste afvalbakken verzamelen en verwijderen.

    Vervuilde filters moeten samengenomen worden en verwijderd worden in een niet-ontvlambare container.

    Stof dat vrijgekomen is bij het sproeien eerst laten drogen vooraleer het te verwijderen.

    Gevaar van zelfontbranding (DGUV informatie 209-046)

    Bij het schuren van houten oppervlakken die behandeld zijn met het product, moet men steeds een mondbescherming dragen (een masker met een P2-filter).

    Alkydlakken vertonen op vlakken die niet aan daglicht zijn blootgesteld, bijv. de binnenzijde ramen en buitendeuren met name in de sponningen, een meer of minder sterk uitgesproken donkere vergeling.

   • Drogen

    Hanteerbaar: na ca. 8 uur Overschilderbaar: na ca. 12 uur (bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)

    Lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid, minder ventilatie of overschrijding van de maximum laagdikte kunnen de doordroging wezenlijk vertragen.

   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • airless/airmix spuiten
   • Handspuitpistool, automatische spuitcabine

   • Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V101 reinigen. Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 24 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • ca. 125 ml / m² per laag
   • Ca. 125 ml/m² (excl. spuitverlies) per laag (komt overeen met een natte laagdikte: ca. 125 µm, droge laagdikte: ca. 50 µm)

  • Algemene instructies
   • De uiteindelijke glansgraad ontwikkelt zich na ca. 2-3 weken na het aanbrengen. Afhankelijk van de kleur kunnen geringe afwijkingen in de glansgraad ontstaan.

    Sealer:

    Afdichtingsproducten moeten zich verdragen met de verf en mogen pas worden aangebracht wanneer de verflaag goed gedroogd is.

     

    Onderhoud en renovatie:

    Hout wordt buiten blootgesteld aan grote klimaatveranderingen en belasting door het milieu. De verflaag is onderhevig aan een natuurlijk verouderings-, slijtage- en afbouwproces. De afbouw verschilt in snelheid afhankelijk van de belasting (licht, gemiddeld, zwaar) per houten bouwdeel. Het is mogelijk dat aan één bouwdeel respectievelijk object verschillende stadia van verwering optreden. Om de houten elementen meerdere jaren een optimale bescherming te bieden, verdient het de aanbeveling het oppervlak jaarlijks te controleren. Eventuele beschadigingen moeten na reiniging direct worden behandeld respectievelijk gerepareerd.

    Voor reiniging en onderhoud adviseren wij de Ramen Reinigings- en Onderhoudsset (art.nr. 2745) respectievelijk Deuren Reinigings- en Onderhoudsset (art.nr. 2746).

    Onderhoudslaag met HSL-30 (7100) en Houtbeits Long Life UV (2234).

     

    Actuele normen en richtlijnen voor het behandelen van houten bouwdelen buiten in acht nemen. (VFF-merkbladen, BFS-merkbladen nr. 18, VdL-richtlijnen, IFT-richtlijnen).

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.