Artikel Nr. 306903

  Induline DW-691

  Watergedragen, dekkende, industriële voor- en aflak voor spuitapplicatie

  Button remmers-mix Button VOC FR A+

  Varianten

  Kleur: speciale kleuren | 3069

  Kleur: speciale kleuren | 3069

  Kies een kleur

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel speciaal acrylaatpolymeer
  Dichtheid (20 °C) ca. 1,14 gr/cm³
  Geur karakteristiek
  Glansgraad mat / zijdemat
  Viscositeit ca. 1700 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout binnen en buiten
  • Naald- en loofhout
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren
  • Voor- en aflak
  • Bij voorkeur als éénlaag-systeem
  • Spuiten: airless en airmix met of zonder elektrostatische ondersteuning
  • Stabiele verwerking door het Dynflow-systeem zonder toevoeging van additieven

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Goede proceszekerheid bij industriële verwerking
  • Goede dekkracht
  • Goede vloeiing
  • Ondersteunende isolerende werking met geschikte grondlaag en voorlak
  • Goede blokvastheid
  • Vergeelt en verkrijt niet
  • Beperkte vervuilingsneiging
  • Zeer duurzaam door een speciale bindmiddelcombinatie
  • Goed bestand tegen hagel
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, was-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11-15%

   • Voorbereidingen

    Indien nodig, niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel * impregneren.

    Tussenlagen voorbereiden en indien nodig tussenschuren toepassen.

    Verbindingsnaden eventueel met Induline V-Voegbescherming (art.nr. 3495) of Induline AF-920 (art.nr. 7732) beschermen.

  • Verwerking
   • voor gebruik roeren
   • airless/airmix spuiten
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • dynflow (volautomatisch verfinstallatie)
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15°C tot max. +30°C.

   • De aangegeven waardes hebben betrekking op onverdund materiaal. Het beste spuitbeeld wordt verkregen bij een materiaaltemperatuur van 15°C tot 20°C.

    Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

    Alle kleuren zijn onderling te vermengen.

    Airless spuiten: sproei-mondstuk: 0,28 - 0,33 mm, druk: 70 -90 bar

    Airmix spuiten: sproei-mondstuk: 0,28- 0,33 mm, materiaaldruk: 70-90 bar, luchtdruk: 1 - 2 bar.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 4 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Niet bij direct zonlicht en beneden 15°C of boven 30°C verwerken.

    Lak-recycling met de gebruikelijke recyclingstechnieken mogelijk. Vermenging afstemmen met de Remmers technische dienst.

    Om het doorbloeden van houtinhoudstoffen te voorkomen, bij wit of lichte kleuren, een geschikte grond- en voorlak gebruiken.

    Bij watergedragen verfsystemen bestaat altijd een kleine kans op verkleuring door houtinhoudstoffen.

    Aanbevelingen van verfsystemen specifiek gericht op houtsoort voor het behandelen van ramen en buitendeuren vindt u op onze website: www.remmers.be

    Om grotere laagdiktes bijv. bij hoog gepigmenteerde kleuren te voorkomen, in plaats van een witte, een transparante grondering gebruiken. De voorlak dan uitvoeren met een aflak in kleur.

   • Drogen

    Stofdroog: na ca. 1 uur Te schuren en overschilderbaar: na ca. 4 uur (bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid) Te schuren en overschilderbaar bij geforceerde droging: na ca. 20 minuten verdampingstijd (bij 20°C en 65 - 75% relatieve luchtvochtigheid) / 75 minuten droogtijd (45°C, 1 m/sec luchtcirculatie) / 20 minuten afkoeltijd

   • Verdunnen

    Indien nodig met max. 5% water.

  • Gereedschap / Reiniging
   • airless/airmix spuiten
   • dynflow (volautomatisch verfinstallatie)
   • Handspuitapparatuur, automatische spuitcabine, Dyn-flow systemen

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 15 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In een ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 15 maand.

  • Verbruik
   • ca. 150 ml - 300 ml / m² per laag
   • 150 - 300 ml/m² (exclusief spuitverlies) (komt overeen met: natte laagdikte: 150 - 300 µm, droge laagdikte: 60 - 120 µm) Afhankelijk van kleur afwijkingen mogelijk.

  • Algemene instructies
   • Sealer:

    Afdichtingsproducten moeten zich verdragen met de verf en mogen pas worden aangebracht wanneer de verflaag goed gedroogd is.

    Alleen weekmakervrije afdichtingsprofielen gebruiken.

    Bij verfproducten in intense kleuren kan de kleur slijten door bijv. reiniging. Dit effect is tijdelijk en sporadisch en heeft geen invloed op de kwaliteit van het product. Zie technisch informatieblad TI 5.12 "Krijten van lakken".

    Samenstelling kwastkwaliteit:

    Door verwerking van dit product met Induline Mix & Go kan een te kwasten lak als onderhoud en herstel worden verkregen.

    Onderhoud en renovatie:

    Hout wordt buiten blootgesteld aan grote klimaatveranderingen en belasting door het milieu. De verflaag is onderhevig aan een natuurlijk verouderings-, slijtage- en afbouwproces. De afbouw verschilt in snelheid afhankelijk van de belasting (licht, gemiddeld, zwaar) per houten bouwdeel. Het is mogelijk dat aan één bouwdeel respectievelijk object verschillende stadia van verwering optreden. Om de houten elementen meerdere jaren een optimale bescherming te bieden, verdient het de aanbeveling het oppervlak jaarlijks te controleren. Eventuele beschadigingen moeten na reiniging direct worden behandeld respectievelijk gerepareerd.

    Voor reiniging en onderhoud adviseren wij de Ramen Reinigings- en Onderhoudsset (art.nr. 2745) respectievelijk Deuren Reinigings- en Onderhoudsset (art.nr. 2746).

    Onderhoudslaag met Aqua AG-26 Universele primer (art.nr. 7147) en Aqua DL-65-Houtlak PU (art.nr. 7200) of Aqua VL-66/sm-Houtbeits 3in1 (art.nr. 7090).

    Actuele normen en richtlijnen voor het behandelen van houten bouwdelen buiten in acht nemen. (VFF-merkbladen, BFS-merkbladen nr. 18, VdL-richtlijnen, IFT-richtlijnen).

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.