Artikel Nr. 248105

  Induline DW-610

  Watergedragen, isolerende lak als grondlaag, voor- en aflak

  Button remmers-mix

  Kleur: antracietgrijs, RAL 7016 | 2481

  Kleur: antracietgrijs, RAL 7016 | 2481

  Kies een kleur

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel speciaal acrylaat
  Dichtheid (20 °C) ca. 1,28 gr/cm³
  Geur karakteristiek
  Conserveringsmiddel 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout buiten
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen
  • Grondlaag, voor- en aflak
  • In het bijzonder voor vuren, dennen, douglas, eiken, grenen en lariks

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Eenvoudige verwerking
  • Goede vloeiing
  • Elegante glans met behoud van de houtstructuur (bij 3 lagen)
  • Dampdoorlatend
  • Met filmconservering tegen micro-bacteriële aantasting
  • Vergeelt en verkrijt niet
  • Zeer duurzaam door een speciale bindmiddelcombinatie
  • Bladdert niet af
  • Nabehandeling zonder opschuren
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

    De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

   • Voorbereidingen

    Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.

    Vergrijsde en verweerde houtoppervlakken tot op de draagkrachtige ondergrond schuren.

    Indien nodig, niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel * impregneren.

    Rekening houden met de voorschriften van BFS Merkblad Nr 18 “Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Aussenbereich”.

    Losse en gescheurde noesten alsmede open harsgallen verwijderen en met geschikte middelen (bijv. Verdunning V 101, Nitro of Universele verdunning) reinigen.

  • Verwerking
   • voor gebruik roeren
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +25°C
   • airless/airmix / bekerpistool / kwasten
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15°C tot max. +25°C.

   • Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

    Alle kleuren zijn onderling te vermengen.

    Airless: nozzle: 0,28 mm, materiaaldruk: 80 - 120 bar.

    Airmix: nozzle: 0,28 mm, materiaaldruk: 60 - 100 bar, luchtdruk: 1,2 - 2,0 bar.

    Bekerpistool: nozzle: 1,8 - 2,0 mm, luchtdruk: 2 - 2,5 bar.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 4 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Voor een optimale isolering van in water oplosbare houtinhoudstoffen (oppervlak en noesten) de gegevens met betrekking tot het aantal behandelingen, de hoeveelheden en droogtijden van het verfsysteem in acht nemen. Behandeling met dit product kan houtinhoudstoffen activeren en de verflaag doen verkleuren. In dit geval worden de inhoudstoffen in de verflaag gefixeerd. Als volgende laag wordt idealiter een product aangebracht, die de isolerende eigenschappen van dit product ondersteund. Daardoor wordt deze afwerklaag in de regel niet meer door houtinhoudstoffen beïnvloed. Mochten er ondanks de voorzorgsmaatregelen opnieuw verkleuringen ontstaan, dan adviseren wij contact op te nemen met ons technische dienst. Harsuittreding vanuit het hout is een natuurlijk proces en kan door een verfsysteem niet worden voorkomen. Te veel verdunnen van het product, te hoog vochtpercentage in het hout of het niet aanhouden van de aanbevolen opbouw, lagere verbruikshoeveelheden en kortere droogtijden kunnen de isolerende werking van het product beïnvloeden. Bij het schuren van de lagen alleen de houtvezels glad maken, in geen geval mag de grondering worden doorgeschuurd. Bij watergedragen verfsystemen bestaat altijd een kleine kans op het doorbloeden van houtinhoudstoffen!

    Niet bij direct zonlicht verwerken.

   • Drogen

    Stofdroog: na ca. 1 uur Overschilderbaar: na 4 uur (bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid) Overschilderbaar bij geforceerde droging: na 20 minuten uitdamptijd (bij 20°C en 65 - 70% relatieve luchtvochtigheid) / 75 minuten droogtijd (45°C, 1 m/sec luchtcirculatie) / 20 minuten afkoeltijd).

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Indien nodig met max. 5% water.

  • Gereedschap / Reiniging
   • airless/airmix / bekerpistool / kwasten
   • Airless / airmix spuitapparatuur, bekerpistool, acrylkwast

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • ca. 50 ml - 150 ml / m² per laag
   • 50 - 150 ml/m² per laag Kwasten: 50-80 ml/m² Spuiten: 120-150 ml/m² Deze waardes hebben betrekking op geschuurd grenen. Bij geschaafde of gezaagde houtsoorten kunnen deze waardes lager of overeenkomstig hoger zijn.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.