Artikel Nr. 715003

  SG-20-Isolerende primer

  Witte, oplosmiddelhoudende, isolerende primer voor inhoudstofrijke en exotische houtsoorten buiten

  Kleur: Wit | 7150

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel alkydharsmengsel
  Dichtheid (20 °C) ca. 1,3 g/cm³ bij 20°C
  Geur oplosmiddelachtig
  Glansgraad mat
  Viscositeit ca. 1100 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout buiten
  • Inhoudstofrijke houtsoorten & exoten (bv. bankirai, moabi, massaranduba, kasai, kambala, framire, hevea, sapeli, sipo, meranti, eik, es)
  • Grond- en voorlak
  • Witte en licht getinte behandelingslagen
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen
  • Voor de professionele verwerker.

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Zeer goede hechting met de ondergrond
  • Vermindert vergeling als gevolg van in water oplosbare houtinhoudstoffen bij lichte dekkende verven
  • Met filmconservering bacteriële beschadiging
  • Goede randendekking
  • Uitstekend dekvermogen
  • Goede poriënvulling
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11-15%

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

   • Voorbereidingen

    Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.

    Vergrijsde en verweerde houtoppervlakken tot op de draagkrachtige ondergrond schuren.

    Schuren met P150-180.

    Losse en gescheurde noesten alsook harsgallen verwijderen en met een geschikt middel (bijv. Verdunning V 101) reinigen.

    Vettige en harsrijke houtsoorten onmiddellijk vóór behandeling grondig afwassen met Verdunning V101.

    Buitenhout dat tegen insecten, rot en blauwschimmel dient te worden beschermd, met IG-10-Impregneergrond IT* (2056) voorbehandelen.

    Rekening houden met de voorschriften van BFS Merkblad Nr 18 “Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Aussenbereich”.

  • Verwerking
   • voor gebruik roeren
   • kwasten/rollen
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Het materiaal goed roeren en snel, zonder onderbreking door middel van kwasten of rollen aanbrengen.

    Na droging een 2e laag aanbrengen.

    Na droging kan een afwerklaag met water- of solventgedragen dekverf worden aangebracht.

    Gronderingen altijd poriën vullend aanbrengen! Mogelijk ligt het verbruik hierdoor hoger. Eventueel is een tweede grondering noodzakelijk.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 12 uur
   • Door eerst een proef op te zetten, de onderlinge verdraagzaamheid, hechting en kleureffect met de ondergrond nagaan.

    De behandelde oppervlakken tijdens de verwerking/droging tegen regen, wind, zonnestraling en condensatie beschermen.

   • Drogen

    Stofdroog: ca. 1 uur Overschilderbaar: ca. 12 uur

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Bij watergedragen dekverven: droging overnacht.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Indien nodig met max. 10% Verdunning V 101.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Kwast (natuurlijk), veloursroller

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met Verdunning V101 reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 24 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • ca. 80 ml - 100 ml / m² per laag
   • 80 - 100 ml/m²per laag afhankelijk van de ondergrond

  • Algemene instructies
   • Isolerend ten overstaan van hars en houtinhoudstoffen.

    Doen zich spijts alle voorzorgen toch verkleuringen voor, dan wordt aanbevolen contact op te nemen met onze RTS (Remmers-Technik-Service).

    Harsbloedingen zijn een natuurlijk verschijnsel en met coatingmaatregelen niet te voorkomen, zie BFS Merkblad Nr 18.

    Bij exotische houtsoorten zijn, van nature uit, minerale insluitingen mogelijk die tot verkleuringen kunnen leiden.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.