eco
  Product

  Artikel Nr. 4100767001

  Oliebeits Long Life [eco]

  Beits op waterbasis van hernieuwbare grondstoffen voor hout voor binnens- en buitenshuis

  Button EN 71/3 Schaukelpferd Button VOC geprüft FH Button Vegan Button Der Blaue Engel schützt Umwelt und Gesundheit UZ 12a

  Kleur: Kleurloos | 7670

  Kleur: Kleurloos | 7670

  Kies een kleur

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel Op basis van plantaardige olie
  Dichtheid (20 °C) ca. 1,02 g/cm³
  Geur Gematigd
  Glansgraad Mat
  Viscositeit 300 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • Hout binnen en buiten
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen
  • Speeltuintoestellen
  • Niet geschikt voor vloeren (terrassen, vlonders)

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Op waterbasis, met zeer laag oplosmiddelgehalte
  • Op basis van hernieuwbare grondstoffen: minstens 80 %
  • Plantaardig product op basis van de ons beschikbare informatie bijv. van leveranciers van grondstoffen en de door ons toegepaste verwerkingsmethode
  • Blokvast (conform HO.03 richtlijn)
  • Druipt niet
  • Weer- en UV-bestendig
  • Goede vloeiing
  • Vochtregulerend
  • Recycleerbare metalen verpakkingen
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11-15%

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

   • Voorbereidingen

    Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.

    Vergrijsde en verweerde houtoppervlakken tot op de draagkrachtige ondergrond schuren.

    Losse en gescheurde kwasten en open harsplekken verwijderen en met geschikt middel (bijv. thinner & kwastreiniger) reinigen.

    Om zo min mogelijk houtbeschermende middelen te gebruiken, moet de constructie waterafstotend gemaakt worden (horizontale vlakken, open kopshout, capillaire voegen, water- en vochtnesten, contact met opspattend water, scherpe randen vermijden).

    Hout buiten, dat preventief behandeld moet worden tegen houtrot en blauwzwam met Hout Protect voorbehandelen.

    Rekening houden met de voorschriften van BFS Merkblad Nr 18 “Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Aussenbereich”.

    Intacte oude verflagen goed schuren.

  • Verwerking
   • kwast
   • voor gebruik roeren
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +25°C verwerken.

   • Het materiaal goed roeren en snel, zonder onderbreking met kwast aanbrengen.

    In houtvezelrichting aanbrengen.

    Na droging een tweede laag aanbrengen.

    Zo nodig nog meer lagen aanbrengen.

    Kopshout tegen wateropname beschermen door deze meerdere malen met het materiaal in de overeenkomstige kleur te overschilderen. Alternatief het kopshout met Kopshoutbescherming na de grondlaag in kleur beschermen.

    Alle kleuren zijn onderling mengbaar.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 8 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Met elke nieuwe laag wordt de kleur intensiever en verhoogt de glansgraad.

    Op eik kunnen bij gebruik van wateroplosbare dispersiebeitsen donkere verkleuringen optreden door toedoen van houtinhoudstoffen.

    De behandelde oppervlakken tijdens de verwerking/droging tegen regen, wind, zonnestraling en condensatie beschermen.

    Bij inhoudstofrijke houtsoorten zoals bijv. eiken, red cedar, afzelia, redwood enz. kan door neerslag uitloging van in water oplosbare stoffen ontstaan. Dit kan tot verkleuringen op licht metselwerk of stucwerk leiden.

    Kleurloos & wit alleen voor niet direct verweerde buitenoppervlakken zoals dakonderkanten enz.

   • Drogen

    Overschilderbaar: ca. 8 uur

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

    Afhankelijk van het soort hout, bijv. eiken kunnen de droogtijden op basis van de bestanddelen langer zijn.

   • Verdunnen

    Gebruiksklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwast
   • Acrylkwast

   • Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

    Verontreinigde kleding kan leiden tot zelfontbranding, daarom in water dompelen en in een vuurvaste afvalcontainer onder water verzamelen en afvoeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 24 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • ca. 60 ml / m² per laag
   • ca. 60 ml/m² per bewerking Minstens 2 bewerkingen

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.