Artikel Nr. 201510

  Carbolin

  Natuurbruin verfproduct zonder teerolie voor buitenhout

  Button Streusalzbeständig Button verbesserte Rezeptur

  Kleur: natuurbruin | 2015

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) Ca. 1,02 g/cm³
  Geur Typische zwakke geur
  Glansgraad Zijde mat

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen
  • Voor oud & nieuw hout, uitermate geschikt voor het renoveren van met "oude" Carbolineum behandeld hout

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Weer- en UV-bestendig
  • Waterafstotend
  • Beschermt tegen het indringen van dooizout
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

   • Voorbereidingen

    Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.

  • Verwerking
   • kwasten / spuiten in gesloten cabines
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur minstens +5 °C tot max. +25 °C

   • Voor gebruik goed roeren.

    Het materiaal door strijken of spuiten gelijkmatig aanbrengen.

    Na droging een 2e laag aanbrengen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Indien noodzakelijk, gevoelig hout met Houtbeschermingsprimer* van Remmers impregneren.

   • Drogen

    Ca. 4 u bij 20°C en 65 % relatieve vochtigheid

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Gebruiksklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten / spuiten in gesloten cabines
   • Acrylkwast, drukspuit apparatuur

   • Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien nog niet verhard, met water verwijderen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 36 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de gesloten verpakking, droog, vorstvrij opgeslagen tenminste 36 maanden.

  • Verbruik
   • ca. 100 ml / m² per laag
   • Ca. 100 ml/m² per applicatie

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.