Artikel Nr. 378605

  Induline SW-935

  Watergedragen, kleurloze impregnering, grondering en schuurlaag

  Kleur: kleurloos | 3786

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel acrylaat-copolymeer / alkydemulsie
  Dichtheid (20 °C) ca. 1,005 gr/cm³
  Geur karakteristiek
  Conserveringsmiddel preventol EDDM
  Viscositeit ( 20 °C) uitlooptijd ca. 22-24 sec in een ISO-Cup 3 mm

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout binnen en buiten
  • Naald- en loofhout
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen
  • Onverdund: grondering voor hout/alu-ramen
  • 1 : 1 met water: impregnering zonder werkzame stof
  • 1 : 3 met water: ondersteuning van de spoeling

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Eenvoudig en snel te verwerken
  • Snelle droging & goede schuurbaar
  • Houtverstevigend
  • Zorgt dat houtvezels iets naar voren komen, waardoor deze bij eenmalig schuren kunnen worden verwijderd
  • Vermindert vlekkenvorming in verbinding met gekleurde gronderingen
  • Concentraat met hoog rendement
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11-15%

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

   • Voorbereidingen

    Het houtoppervlak moet vet-, was-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

  • Verwerking
   • voor gebruik roeren
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15°C tot max. +30°C.

   • Het product goed omroeren, ook tijdens de verwerking en na werkpauzes.

    Kwasten, dompelen, vloeien, spuiten.

    Na droging verdere behandelingslagen aanbrengen.

    Geen vervanging voor houtbeschermingsmiddelen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 4 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Op accoya, eik en kastanje worden optimale resultaten worden bereikt bij een pH van 9,0 - 9,5, dit komt overeen met een toevoeging van 0,3-0,5% VP 20829 additief (0366).

    In het geval van schuimvorming in het 'flow-coat' systeem wordt een toevoeging van 0,2-1,0% VP 9325 Ontschuimer Sterkte 2 (3231) aanbevolen.

    Raadpleeg technische merkbladen "Verzorging&Onderhoud van dompelbaden en Flow-Coat systemen" en "Instructies voor bedrijfshygiëne".

   • Drogen

    Stofdroog: na ca. 30 minuten Overschilderbaar: na ca. 4 uur (bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid) Overschilderbaar bij geforceerde droging: na ca. 90 minuten (20 minuten aflektijd / 50 minuten droogtijd (35 - 40°C) / 20 minuten afkoeltijd)

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Concentraat kan in een verhouding tot 1 : 3 met water worden verdund.

  • Gereedschap / Reiniging
   • verwerking
   • Kwast, dompelbak, flowcoater, sproeitunnel

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • Ca. 30 ml – 90 ml/m² per laag
   • Ca. 30 - 90 ml/m² per laag (afhankelijk van de toepassing)

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.