• 0000122631_Epoxy_Primer_PF_New
  • 0000122631_Epoxy_Primer_PF_New

  Artikel Nr. 122431

  Epoxy Primer PF New

  Gepigmenteerde grondering en basislaag

  Kleur: zilvergrijs | 1224

  Kleur: zilvergrijs | 1224

  Kies een kleur

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,62 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 2800 mPas

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,05 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 100 mPas

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,50 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 900 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Gepigmenteerde grondering, egaliseerlaag
  • Basislaag voor instrooivloeren
  • Primer in de Dek OS 8, OS 11a-II et OS 11b-II Remmers systemen
  • Primer in het Remmers Dek OS 14 systeem conform de onderhoudsrichtlinie (2016)

  Eigenschappen

  • Mechanisch belastbaar
  • Zeer goede hechting op beton en zandcementdekvloeren/chape
  • Weekmakervrij, nonyl- en alkylfenolvrij
  • In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk
  • Geschikt als grondering zonder af te strooien onder PU- en epoxycoatings
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De hechttreksterkte van de gegrondeerde ondergrond moet min. 1,5 N/mm² bedragen (kleinste waarde min. 1,0 N/mm²). De drukvastheid moet min. 25 N/mm² bedragen.

    Bij toepassing in het OS 8-Systeem moet de treksterkte van de ondergrond minstens 2,0 N/mm² bedragen.

    Verslag over het gedrag bij negatieve-vochtinwerking volgens DIN EN 13578 in het OS 8 systeem is beschikbaar.

    De ondergrond moet het evenwichtsvochtpercentage hebben bereikt en tijdens het gebruik beschermd zijn tegen vochtinwerking vanuit de ondergrond.

    Betonmax. 4 M-%

    Cementdekvloermax. 4 M-%

   • Voorbereidingen

    De ondergrond met geschikte maatregelen, bijv. stofvrij stralen, voorbereiden, zodat deze voldoet aan bovengenoemde eisen.

    Beschadigingen en onvolkomenheden in de ondergrond met Remmers PCC systemen of met Remmers epoxy mortels vlak en strak dichtzetten.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 82,8 : comp. B 17,2
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De verharder (component B) volledig toevoegen aan de hars (component A) .

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • mortelvloer / gietvloer / staand te verwerken
   • potlife 25 min
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C to max. +30°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / gietvloer / staand te verwerken
   • Gladde spaan, getande spaan, rubberen vloertrekker, epoxyroller, prikroller, mengapparaat eventueel dwangmenger

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Gronderingen altijd poriën vullend aanbrengen! Mogelijk ligt het verbruik hierdoor hoger. Eventueel is een tweede grondering noodzakelijk.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    Voor OS 8-Systemen het betrokken proefrapport nalezen.

    De uitvoeringsrichtlijnen overeenkomstig het Remmers Dek OS 11 systeem in acht nemen.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik.

    Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.