Artikel Nr. 142511

  Epoxy WHG Color

  Chemisch bestendige, scheuroverbruggende coating

  Zulassung 59.12-302

  Kleur: licht grijs | 1425

  Kleur: licht grijs | 1425

  Kies een kleur

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,60 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 4500 mPa s

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,06 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 450 mPa s

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,50 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 2000 mPa s

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Treksterkte 8,0 N/mm² *
  Druksterkte 24,6 N/mm² *
  Shore D na 28 dagen 59

  * epoxymortel 1 : 10 met troffelzand

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Chemisch bestendige en scheuroverbruggende coating
  • Coating in het systeem SL Floor WHG (AbZZ-59.12-302)

  Eigenschappen

  • Statisch scheuroverbruggend
  • Hoog chemisch resistent
  • Brandvertragend
  • Toegankelijk voor handpallettrucks en heftrucks
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De hechttreksterkte van het gegrondeerde oppervlak moet minstens 1,5 N/mm² (kleinste individuele waarde minstens 1,0 N/mm²) en de druksterkte minstens 25 N/mm² bedragen.

    Er dient altijd een passende epoxy grondering, epoxy-schraaplaag of epoxy-mortel aangebracht te worden.

    Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de huidige technische fiche van elk product.

    Bij werkzaamheden in het kader van de algemene toelating moet de ondergrond aan de eisen voldoen. De hier vermelde systeemproducten gebruiken.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 100 : comp. B 20
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De verharder (component B) volledig toevoegen aan de hars (component A) .

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • gietcoating/staand te verwerken
   • potlife 45 min
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +10 ºC tot maximum +30°C verwerken.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • gietcoating/staand te verwerken
   • Spaan, tandspaan, ontluchtingsroller (metaal),rubbertrekker, epoxy-rol, en aangepaste mengereedschap

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • Zie toepassingstabel

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken.

    Toepassing van het mengsel met tandkam/rakel. Bij het aanbrengen met een plakspaan/chapespaan kunnen spaanlijnen zichtbaar blijven.

    Reparaties op de vloer en aansluitende werkzaamheden zijn meestal goed zichtbaar.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Bij belasting door metaal- en met polyamidebanden uitgeruste voertuigen zoals door dynamische puntlasten kan er verhoogde slijtage optreden.

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.