Artikel Nr. 023315

  iQ-Fill Q4

  Fijnspachtel

  Kleur: oudwit | 0233

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Laagdikte tot 2 mm
  Korrelgrootte ≤ 0,1 mm
  Capillaire wateropname >1 kg/m²•h0,5
  Schudmaat ca. 1,1 kg/dm³
  Waterdosering 5,0-6,0 l/15 kg
  Waterdampdoorlaatbaarheid µ < 14
  Druksterkteklasse CS II (i.M. 3,0 N/mm²)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • Voor het verkrijgen van gesloten stucondergronden binnen
  • Geschikt om af te werken met een muurverf of behang.
  • Oppervlakkwaliteitsniveaus Q2-Q4

  Eigenschappen

  • Geen aanzetten (tot 'Nul') uitvlakbaar
  • Goed schuurbaar
  • Goede hechting
  • Vochtongevoelig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • getande spaan
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken.

   • Het oppervlak egaliseren en glad afwerken.

    Om gladde oppervlakken te maken, met troffel scherp aftrekken.

    Na uitharding schuurbaar.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    De spachtel tegen te snelle droging bijv. door tocht en warmte beschermen met een folie. Eventueel het oppervlak nadien licht vochtig houden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • getande spaan
   • Menggereedschap, troffel, spaan, lijmkam.

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • ca. 2 kg / 2 mm laagdikte / m²
   • ca. 2 kg/m² bij 2 mm laagdikte

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.