Artikel Nr. 087010

  PBD 1K

  Oplosmiddelvrije, kunststofgemodificeerde dik-bitumencoating met rubbervulstoffen 1K.

  Productspecificaties

  Bij levering

  Basis Kunststof-bitumen-emulsie met rubbergranulaten
  Dichtheid klaargemaakt mengsel ca. 1,02 kg/l
  Drukgedrag Droge laagdikte constant
  Droogtijd
  (20 °C / 70 % rel. vochtigheid)
  ca. 48 uur
  Consistentie Pasteus, tixotroop
  Test-drukbelasting = 0,3 MN / m² > 80 %
  Scheuroverbrugging ≥ 2 mm
  Insnijdingsdrukproef (DIN 15820) Voldoet, ook zonder wapeningsnet
  Droog restwaarde ca. 75 Vol.%

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden buiten
  • Afdichting beneden maaiveld voor nieuw- en bestaande bouw
  • Afdichting belastingklasse 4, 5, 6 conform DIN 18195 (teruggetrokken sinds juni 2017)
  • Ook bij van buitenaf drukkend water (belastingklasse 6)
  • Waterinwerking klasse W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E en W4-E conform DIN 18533
  • Curatieve afdichting conform WTA-merkblad 4-6
  • Sokkel- en voetafdichting

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Oplosmiddelvrij.
  • Waterdicht
  • Hoge druklast > 0,3 MN/m²
  • Extreem flexibel, elastisch en scheuroverbruggend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Egale, minerale ondergrond.

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

    Matvochtige oppervlaktes zijn toegelaten.

    Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.

   • Voorbereidingen

    Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en kanten afronden.

    Oneffenheden > 5 mm mineraal dichtzetten.

    Minerale ondergronden met Kiesol (1 : 1 met water) of BIT Primer [basic] (1 : 10 met water) gronderen.

    Bij zwak-zuigende ondergronden om blaasvorming te vermijden een schraaplaag aanbrengen met het product.

  • Verwerking
   • airless/airmix spuiten / met spaan aanbrengen
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 35°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5ºC tot maximum +35 °C verwerken.

   • Gebruiksklaar, onmiddellijk uit de verpakking verwerkbaar.

    Breng volgens de regels twee lagen materiaal aan op de voorbereide ondergrond.

    Eventueel wapeningsweefsel in de eerste afdichtingslaag inbedden.

  • Verwerkingsinstructies
   • Applicatie van volgende afdichtingslagen pas na voldoende versteviging van de voorgaande laag uitvoeren.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

    De droge afdichting tegen mechanische beschadigingen en UV-straling beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • airless/airmix spuiten / met spaan aanbrengen
   • Spaan, troffel, aangepast spuitapparatuur.

   • Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

    Uitgedroogd materiaal met Verdunning V101 verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • ca. 1,4 kg / mm laagdikte / m²
   • ca. 1,4 kg/m²/mm droge laagdikte Details zie verbruikstabel onder toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Waterindringklasse
    (conform DIN E 18533)

    Blootstellingsklasse
    (conform DIN E 18195)

    Droge laag-dikte
    (mm)

    Natte laag-dikte
    (mm)

    Verbruik
    (kg/m²)

    Opbrengst 25 kg
    (m²)
    W1.2-E
    Grondvocht en water zonder druk

    Probleemgeval 4
    Grondvocht en water zonder druk

    3,0 4,1 ≥ 4,0 ca. 6,3

    W2.1-E

    Gematigde inwerking van drukkend water (Dieptes beneden maaiveld > 3

    meter ) 


    Probleemgeval 6
    Stuwend water en water onder druk

    4,0 5,5 ≥ 5,5 ca. 4,5
    W3-E
    Water zonder druk op boven-zijden plafonds

    Probleemgeval 5
    Water zonder druk op boven-zijden plafonds

    4,0 5,5 ≥ 5,5 ca. 4,5
    W4-E
    Spatwater op sokkelafdichting
    en capillair vocht in en onder wanden

    Sokkelafdichting in opgaand metselwerk 3,0 4,1 ≥ 4,0 ca. 6,3

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Bij het uitvoeren van afdichtingswerkzaamheden moeten de gegevens van de betreffende testrapporten in acht worden genomen. Deze zijn op de website beschikbaar.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.