Artikel Nr. 088830

  BIT K2

  Hoogwaardige, scheuroverbruggende, kunststofgemodificeerde, bitumenafdichting met polystyreen, 2K

  Varianten

  0888 | BIT K2

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Basis polystyreen gevulde kunststof-bitumen emulsie
  Dichtheid klaargemaakt mengsel 0,75 kg/ltr
  Droogtijd
  (20 °C / 70 % rel. vochtigheid)
  < 48 uur
  Consistentie pasteus
  Scheuroverbrugging ≥ 2 mm
  Insnijdingsdrukproef (DIN 15820) voldoet
  Droog restwaarde ca. 85 vol.%

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren binnen en buiten / wanden buiten
  • Afdichting beneden maaiveld voor nieuw- en bestaande bouw
  • Afdichting belastingklasse 4, 5, 6 conform DIN 18195 (teruggetrokken sinds juni 2017)
  • Ook bij van buitenaf drukkend water (belastingklasse 6)
  • Waterinwerking klasse W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E en W4-E conform DIN 18533
  • Curatieve afdichting conform WTA-merkblad 4-6
  • Sokkelafdichting
  • Combinatiebouwsystemen (aansluiting waterdicht beton beneden maaiveld en bouwconstructie boven maaiveld)

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Oplosmiddelvrij.
  • Waterdicht
  • Extreem flexibel, elastisch en scheuroverbruggend
  • AbP volgens PG UBB beschikbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Egale, minerale ondergrond.

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

    Matvochtige oppervlaktes zijn toegelaten.

    Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.

   • Voorbereidingen

    Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en kanten afronden.

    Oneffenheden > 5 mm mineraal dichtzetten.

    Minerale ondergronden met Kiesol (1 : 1 met water) of BIT Primer [basic] (1 : 10 met water) gronderen.

    Bij zwak-zuigende ondergronden om blaasvorming te vermijden een schraaplaag aanbrengen met het product.

  • Bereiding
   • Combiverpakking

    Maak het poederbestanddeel los voordat u het aan de bitumenemulsie toevoegt.

    Roer de bitumenmassa kort op.

    Voeg het poeder volledig toe aan de bitumenemulsie.

    Ca. 30 seconden mengen, het mengen onderbreken en ingesloten lucht laten ontsnappen.

    Aanklevend resterend poeder aan de binnenranden van de emmer afschrapen.

    Vervolgens nogmaals mengen tenminste 2 minuten tot een klontervrije, homogene consistentie.

    Tijdens het mengen moet de ankerspiraal op de bodem van de ton blijven.

    Zie menggebruiksaanwijzing.

  • Verwerking
   • airless/airmix spuiten / met spaan aanbrengen
   • verwerkingstijd min. 1 uur
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Breng volgens de regels twee lagen materiaal aan op de voorbereide ondergrond.

    Eventueel wapeningsweefsel in de eerste afdichtingslaag inbedden.

  • Verwerkingsinstructies
   • Applicatie van volgende afdichtingslagen pas na voldoende versteviging van de voorgaande laag uitvoeren.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

    De droge afdichting tegen mechanische beschadigingen en UV-straling beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • airless/airmix spuiten / met spaan aanbrengen
   • Anker mixer (4249), spaan, laagdiktespaan (4000), geschikt spuitapparaat

   • Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

    Uitgedroogd materiaal met Verdunning V101 verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • ca. 1,3 ltr / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,2 ltr/m²/mm droge laagdikte Ca. 1,5 ltr/m² als verlijming perimeterisolatieplaten Voor details zie verbruikstabel

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Waterinwerking klasse (conform DIN 18533)

    Belastingsklasse

    (conform DIN 18195) [terruggetrokken sinds juli 2017]

    Droge laagdikte
    (mm)
    Natte laagdikte
    (mm)
    Verbruik
    (ltr/m²)
    Opbrengst 30 ltr
    (m²)
    W1-E
    bodemvocht en water zonder druk
    klasse 4
    bodemvocht en water zonder druk
    3 3,5 ≥ 3,5 ca. 8,5
    W2.1-E
    matige inwerking van water onder druk
    (diepte beneden maaiveld ≤ 3 m)
    klasse 6
    stuwend water en water onder druk
    4 4,7 ≥ 4,7 ca. 6,4
    W3-E
    water zonder druk op met aarde bedekte plafonds
    klasse 5
    water zonder druk op met aarde bedekte plafonds
    4 4,7 ≥ 4,7 ca. 6,4

    W4-E

    spatwater bij spatplinten en capillair vocht in en onder muren in contact met de bodem

    sokkelafdichting binnen reikwijdte muren  3 3,5 ≥ 3,5 ca. 8,5
    Toeslag op laagdiktes conform DIN 18533

    du = schraaplaag verbruik ca. 0,6 ltr/m² (afhankelijk van de ondergrond)
    dv = - met laagdiktespaan niet nodig
            - zonder laagdiktespaan verbruik ca. 0,5 ltr/m² (dmin = 4 mm)

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Bij het uitvoeren van afdichtingswerkzaamheden moeten de gegevens van de betreffende testrapporten in acht worden genomen. Deze zijn op de website beschikbaar.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.