Artikel Nr. 040525

  Afdichtingsmortel

  Starre minerale afdichtingsmortel voor nieuwbouw

  Prüfbericht 5104/844/08

  Kleur: grijs | 0405

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Buigtreksterkte (28 d) ca. 6 N/mm²
  Kleur Grijs
  Waterdosering 20-21 % komt overeen met 5,0 l-5,3 l / 25 kg
  Wateropnamecoëfficiënt w24 < 0,1 kg/(m2•h0,5)
  Waterdampdiffusieweerstand µ < 200

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Nieubouwafdichting
  • Beschermende laag tegen vochtinwerking vanuit de ondergrond bij bouwwerken, die in contact staan met de bodem
  • Sokkelafdichting
  • Curatieve kelderafdichting tegen grondvocht, zakwater, drukwater en negatieve waterdruk
  • Bouwdelen in contact met drinkwater

  Eigenschappen

  • Waterdicht
  • Zeer goede hechting met de ondergrond
  • Dampdoorlatend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Alle pleisters en verflagen tot op 80 cm van de beschadigde zone verwijderen.

    Bij vloer/wandaansluiting, dekvloer minstens 20 cm breedte verwijderen.

    Hoeken en kanten afronden.

    Kimnaden afronden

    Doorvoeren rondom kimnaadachtig afdichten.

    Grondering

    Kiesol (1 : 1 met water) trapsgewijs, drukloos en nevelvrij door middel van vloeien horizontaal van boven naar beneden aanbrengen.

    Materiaalrestanten onmiddellijk verwijderen.

    Vervolgwerkzaamheden altijd nat-in-nat uitvoeren.

  • Verwerking
   • kwasten / spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken.

   • Materiaal onmiddellijk na het mengen volvlaks aanbrengen.

    Oppervlakteafdichting

    Bij hoge bodemvochtigheid tweelagig.

    Bij drukkend water drielagig.

    De volgende laag kan worden aangebracht vanaf de voorgaande niet meer kan worden beschadigd

    Horizontaalafdichting in en onder muren

    Breng volgens de regels twee lagen materiaal aan op de voorbereide ondergrond.

    De volgende laag kan worden aangebracht vanaf de voorgaande niet meer kan worden beschadigd

    Achtervochtbescherming

    Materiaal éénlagig op de voorbereide ondergrond aanbrengen.

    Afdichtingen in drinkwaterbereik

    Materiaal zonder grondering in 3 lagen op de voorbereidde ondergrond aanbrengen.

    Bepleisteren

    Het materiaal op de afdichting als extra slurry aanbrengen en vers-in-vers Aanbrandmortel inwerpen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Niet bij direct zonlicht verwerken.

    De gezamelijke maximale laagdikte mag de 5 mm niet overschrijden.

    Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Verse lagen tenminste 24 uur tegen weersinvloeden (zon, wind, regen, vorst) beschermen en vochtig houden (bijv. door de laag af te dekken met een folie).

    Droge afdichting beschermen tegen mechanische schade.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten / spuiten
   • Mengapparatuur, blokkwast, of machinaal met mortelpomp (Desoi SP8/SP10)

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • 1,6 kg / mm laagdikte / m²
   • ca. 1,6 kg/m² per slurrylaag

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Laagdikte en verbruik bij binnen- en buitentoepassing

    Groep

    Minimum laagdikte (mm)

    Hoeveelheid verse mortel (kg/m²)

    Verbruik in poeder (kg/m²)

    Opbrengst

    25 kg (Papierzak) (m²)

    Afdichting in en onder muren
    ≥ 2,0
    ca. 4,0
    ca. 3,2
    ca. 7,5

    Spatwater-/

    Sokkelafdichting

    ≥ 2,0
    ca. 4,0
    ca. 3,2
    ca. 7,5
    Grondvocht en niet drukkend water
    ≥ 2,0
    ca. 4,0
    ca. 3,2
    ca. 7,5
    Opstijgend zakwater en drukkend
    ≥ 3,0
    ca. 6,0
    ca. 5,0
    ca. 5,0
    Waterreservoir met diepte tot 10 meter

    ≥ 3,0

    ca. 6,0
    ca. 5,0
    ca. 5,0    Waterbelasting en laagdiktes

    Aard van de waterbelasting
    Minimum laagdikte in mm
    Verbruik (kg/m²) Verse mortel
    Verbruik (kg/m²) Poeder
    Grondvocht, niet drukkend zakwater  (2 bewerkingen)

               2

           4
         3,2
    Opstijgend zakwater en drukkend water (3 bewerkingen)
              3
           6
          5


  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Afwijkingen van de huidige regelgeving moet afzonderlijk worden overeengekomen. De "Richtlijnen voor de planning en uitvoering van afdichting van bouwdelen met behulp van minerale afdichting" Deutsche Bauchemie, 1. Ausgabe, Stand Mai 2002 wordt in acht genomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.