Artikel Nr. 043005

  WP Sulfatex

  Starre minerale afdichtingsmortel met een hoge sulfaatbestendigheid

  P-AB 063-03

  Kleur: WP Sulfatex | 0430

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Buigtreksterkte (28 d) ca. 6 N/mm²
  Chemisch bestendigheid XA2
  Druksterkte (28 dagen) ca. 30 N/mm²
  Waterdosering 20-21% komt overeen met 5,0 ltr / 25 kg
  Wateropnamecoëfficiënt w24 < 0,1 kg/(m2h0,5)
  Waterdampdiffusieweerstand µ < 200

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Latere kelder-binnenafdichting
  • Latere sokkelafdichting
  • Curatieve kelderafdichting tegen grondvocht, zakwater, drukwater en negatieve waterdruk
  • Beschermende laag tegen vochtinwerking vanuit de ondergrond bij bouwwerken, die in contact staan met de bodem
  • Bouwdelen in contact met drinkwater
  • Zoutbelaste ondergronden

  Eigenschappen

  • Waterdicht
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Zeer goede hechting met de ondergrond
  • Dampdoorlatend
  • Chemische resistentie conform DIN 4030 - XA2
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Alle pleisters en verflagen tot op 80 cm van de beschadigde zone verwijderen.

    Bij vloer/wandaansluiting, dekvloer minstens 20 cm breedte verwijderen.

    Hoeken en kanten afronden.

    Kimnaden afronden

    Doorvoeren rondom kimnaadachtig afdichten.

     

    Zoutsper

    Bij renovatie bevelen we het gebruik aan van 2 lagen Zoutsper (art. 0663) voor de binding van de aanwezige sulfaten.

     

    Grondering

    Kiesol (1 : 1 met water) trapsgewijs, drukloos en nevelvrij door middel van vloeien horizontaal van boven naar beneden aanbrengen.

    Materiaalrestanten onmiddellijk verwijderen.

    Vervolgwerkzaamheden altijd nat-in-nat uitvoeren.

  • Verwerking
   • kwasten / spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken.

   • Het materiaal nat in nat in twee lagen aanbrengen.

    Wachttijd tussen de tweede en de derde operatie: tenminste 24h.

    Vervolgens een derde laag, waaroverheen nat in nat Sperputz of als alternatief Aanbrandmortel aanbrengen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Niet bij direct zonlicht verwerken.

    De gezamelijke maximale laagdikte mag de 5 mm niet overschrijden.

    Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Verse lagen tenminste 24 uur tegen weersinvloeden (zon, wind, regen, vorst) beschermen en vochtig houden (bijv. door de laag af te dekken met een folie).

    Droge afdichting beschermen tegen mechanische schade.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten / spuiten
   • Mengapparaat, blokkwast, slurry bezem, geschikte machine

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • 1,6 kg / mm laagdikte / m²
   • ca. 1,6 kg/m²/mm laagdikte

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Laagdiktes en verbruik bij verwerking binnen en buiten 

    Belasting

    Minimale laagdikte (mm)

    Verbruik verse mortel (kg/m²)

    Verbruik poeder (kg/m²)

    Opbrengst 25 kg (papieren zak) (m²)

    Afdichting in en onder muren
    ≥ 2,0
    ca. 4,0
    ca. 3,2
    ca. 7,5

    Spatwater-/

    sokkelafdichting

    ≥ 2,0
    ca. 4,0
    ca. 3,2
    ca. 7,5
    Bodemvocht en water zonder druk
    ≥ 2,0
    ca. 4,0
    ca. 3,2
    ca. 7,5
    Stuwend water en water onder druk
    ≥ 3,0
    ca. 6,0
    ca. 5,0
    ca. 5,0
    Watertanks met dieptes tot 10 m

    ≥ 3,0

    ca. 6,0
    ca. 5,0
    ca. 5,0

    Waterbelasting en laagdiktes

    Soort waterbelasting
    Minimale laagdikte in mm
    Verbruik (kg/m²) verse mortel
    Verbruik (kg/m²) poeder
    Bodemvocht en water zonder druk  (2 lagen)

               2

           4
         3,2
    Stuwend water en water onder druk (3 lagen)
              3
           6
          5

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Afwijkingen van de huidige regelgeving moet afzonderlijk worden overeengekomen. De "Richtlijnen voor de planning en uitvoering van afdichting van bouwdelen met behulp van minerale afdichting" Deutsche Bauchemie, 1. Ausgabe, Stand Mai 2002 wordt in acht genomen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.