Artikel Nr. 300805

  Kiesol MB

  Speciale gronderingen voor kritische ondergronden

  Varianten

  3008 | Kiesol MB

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid Melkachtig
  Dichtheid (20 °C) 1,01 g/cm³
  pH-Waarde 11

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Systeemsbestandsdeel voor bouwafdichting
  • Zwak zuigende ondergronden, in het bijzonder beton

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Verbeterd de hechting
  • Waterafstotend
  • Verstevigend
  • Vermindert blaasvorming
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig, droog, schoon en stofvrij zijn.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen/lagedruk spuiten/-sproeien
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +25°C verwerken.

   • Het materiaal door kwast, rollen of spuiten gelijkmatig aanbrengen.

    Plasvorming vermijden.

  • Verwerkingsinstructies
   • Op de mat vochtige grondering is de volgende behandeling mogelijk

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen/lagedruk spuiten/-sproeien
   • Kwast, borstel, lamsrol, spuitapparatuur

   • Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien nog niet verhard, met water verwijderen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 100 ml - 200 ml totaal / m²
   • ca. 100 - 200 ml/m² afhankelijk van de ondergrond

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.