Artikel Nr. 299720

  SL Fill Q3

  Schimmel-Saneerspachtel fijn

  Kleur: SL Fill Q3 | 2997

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Korrelgrootte 0,2 mm
  Capillaire wateropname > 1 kg/m²
  Schudmaat ca. 0,85 kg/dm³
  Waterdosering 9,5 - 10 l / 20 kg
  Waterdampdoorlaatbaarheid µ < 10
  Druksterkteklasse CS II (i.M. 3,0 N/mm²)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor wanden binnen en plafonds
  • Voor het glad afwerken van Schimmel-Saneerputz systemen
  • Geschikt om af te werken met een muurverf of behang.
  • Oppervlaktekwaliteitsafwerking Q1-Q3

  Eigenschappen

  • Diffusie-open en capillair actief
  • Vochtongevoelig
  • Goed glad- en hechtend vermogen
  • Uitstekend standvermogen
  • Geen aanzetten (tot 'Nul') uitvlakbaar
  • Zonder grondering op alle zuigende ondergronden inzetbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • getande spaan
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken.

   • Het product met aangepast gereedschap als hechtbrug aanbrengen.

    Het oppervlak egaliseren en glad afwerken.

    Met gladde spaan aanbrengen

    Nabewerking van het oppervlak na uitharding.

    Na uitharding schuurbaar.

  • Verwerkingsinstructies
   • Vers-in-vers werken, aanzetten vermijden.

    Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    De spachtel tegen te snelle droging bijv. door tocht en warmte beschermen met een folie. Eventueel het oppervlak nadien licht vochtig houden.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • getande spaan
   • Mixer, troffel, spaan, schuurbord.

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • ca. 2 kg / 2 mm laagdikte / m²
   • ca. 2 kg/m² bij 2 mm laagdikte

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    De functionaliteit en de effectiviteit tegen schimmelaantasting en con-densvorming is alleen mogelijk in combinatie met Schimmel-Saneerputz (art.nr. 1050) en calcium-silicaat-binnenisolatieplaten (SLP CS-platen, art.nr. 0273-0275).

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.