Artikel Nr. 026025

  PP Fix

  Lijmmortel in het Power Protect [eco]-systeem

  Kleur: antiekwit | 0260

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  WA-waarde 0,3074 kg/(m²h0,5)
  Korrelgrootte 0,5 mm
  Schudmaat ca. 1,5 kg/dm³
  w80 0,0725 m³/m³
  Waterdosering 7,0-8,5 ltr / 25 kg
  Waterdampdiffusieweerstand µ 18,7
  wverzadigd 0,5044 m³/m³
  Warmtegeleidingsvermogen λ 0,497 W/(m•K)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor wanden binnen en plafonds
  • Voor het verlijmen van Remmers binnenisolatieplaten (Power Protect P 25/P 40 [eco])
  • Alle minerale ondergronden welke geschikt zijn voor stucwerk, met uitzondering van gips

  Eigenschappen

  • Hydraulisch verhardend
  • Bevat geen minerale vezels
  • Lange open lijmtijd
  • Zakt nagenoeg niet na en heeft een goede directe hechting
  • Dampdoorlaatbaar
  • Hoog capillair actief
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

    Sterk zuigende ondergronden met Diepgrondering W voorbehandelen.

    Grotere herstellingen met Grondeerpleister, art. 0401 uitvlakken.

  • Verwerking
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken.

   • Indien nodig, egaliseer de ondergrond oneffenheden <8 mm met het materiaal.

    VA1_M_700

    VA1_M_701

    VA1_M_702

  • Verwerkingsinstructies
   • VA2_M_571

    Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Menggereedschap, vlakspaan, getande spaan

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • 1,4 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,4 kg/m²/mm laagdikte, ca. 7,0 kg/m² incl. egalisatiespachtel

  • Algemene instructies
   • Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.