Artikel Nr. 026115

  PP Fill

  Egaliseer- en fijnspachtel in het Power Protect [eco] - systeem

  Kleur: antiek wit | 0261

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  WA-waarde 13,32 kg/(m²h0,5)
  Brandklasse klasse A1
  Korrelgrootte 0,5 mm
  Schudmaat ca. 1,2 kg/dm³
  w80 0,017 m³/m³
  Waterdosering 4,5-4,7 ltr/15 kg
  Waterdampdoorlaatbaarheid µ < 14
  wverzadigd 0,52 m³/m³
  Warmtegeleidingsvermogen λ 0,48 W/(m•K)
  Druksterkteklasse CS II (1,5-5,0 N/mm²)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor wanden binnen en plafonds
  • Voor het verkrijgen van gesloten stucondergronden binnen
  • Geschikt om af te werken met een muurverf of behang.
  • Oppervlaktekwaliteitsafwerking Q1-Q3

  Eigenschappen

  • Dampdoorlatend
  • Hoog capillair actief
  • Goede hechting
  • Vochtongevoelig
  • Gezamelijke laagdikte ca. 5 mm
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

  • Verwerking
   • getande spaan
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Wapeningslaag

    Pleister met een tandkam in een laagdikte van 3 mm aanbrengen.

    De wapening in het midden van de verse wapeningslaag inbedden.

    Wapeningsnetten 10 cm overlappen.

     

    Oppervlakteontwerp

    Het materiaal ca. 2 cm op de verharde wapeningslaag aanbrengen.

    Met gladde spaan aanbrengen

    Nabewerking van het oppervlak na uitharding.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    De spachtel tegen te snelle droging bijv. door tocht en warmte beschermen met een folie. Eventueel het oppervlak nadien licht vochtig houden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • getande spaan
   • Mengapparatuur, troffel, houten schuurbord, sponsbord

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • 1,3 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,3 kg/m²/mm laagdikte, volledige vlak ca. 6,0 kg/m²

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.