Artikel Nr. 031220

  BSP 3

  Dun, vloeibare minerale vul- en injectiemortel

  Varianten

  M2,5 normaal

  Kleur: grijs | 0312

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Treksterkte 7 dagen: ca. 0,8 N/mm²
  28 dagen: ca. 1,5 N/mm²
  Druksterkte 7 d: ca. 2,0 N/mm²
  28 d: ca. 3,5 N/mm²
  Begin verharding (20 °C) > 8 uur
  Einde verharding (20 °C) > 10 uur
  Kleur Grijs
  Dichtheid verse mortel Ca. 1,6 kg/dm³
  Korrelgrootte < 0,2 mm
  Luchtporiëngehalte < 10 vol.%
  pH-Waarde Ca. 12
  Porositeit > 20 M-%
  Waterdosering 8-9 l / 20 kg
  Alkaligehalte < 0,5%

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Het versterken van zwak metselwerk conform WTA-merkblad 4-3
  • Voor het vullen van voegen en boorgaten
  • Voorinjectie van boorgaten als onderdeel van een meerstappen injectie

  Eigenschappen

  • Laag viskeus (bijzonder gietbaar)
  • Krimparm
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het boorkanaal moet ontdaan zijn van boormeel

   • Voorbereidingen

    Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk

    Het aanbrengen van boorgaten: in één rij, diameter 18 - 30 mm, afstand 10 - 12,5 cm, schuine hoek naar beneden ca. 45°, boorgatendiepte tot ca. 5 cm voor einde wanddikte.

    Wanden, dikte > 0,6 m, eventueel vanaf beide kanten boren.

     

    Verstevigen van holle ruimtes in verzwakt metselwerk

    Het aanbrengen van boorgaten: diameter 18 - 30 mm, schuine hoek naar beneden ca. 45°, boorgatendiepte tot max. 5 cm voor einde wanddikte.

  • Verwerking
   • boorgatenvulling/injectie onder druk
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Het vullen van holle ruimtes

    Drukloos met een trechter.

    Lage drukvulling met geschikt injectieapparatuur.

     

    Curatieve horizontale afdichting

    Metselwerk met holle ruimtes voorinjecteren.

    Gevulde boorgaten naboren.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • boorgatenvulling/injectie onder druk
   • Menggereedschap Geschikte machine

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • 1,2 kg / ltr op te vullen ruimte
   • ca. 1,2 kg/l op te vullen ruimte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Steeds een proefvlak zetten!

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.