Artikel Nr. 624702

  QP 100

  Zeer snel reagerend, transparant bindmiddel

  Button Rutschhemmende Eigenschaften

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,1 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 995 mPas

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,3 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 425 mPas

  Component C

  Dichtheid (20 °C) 1,0 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) < 1 mPas

  Menging (3K)

  Dichtheid (20 °C) 1,2 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 545 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Basislaag voor instrooivloeren
  • Transparante fixeerlaag voor instrooivloeren
  • Transparente topsealer

  Eigenschappen

  • Hoge UV-bestendigheid
  • Doorharding bij 0 °C
  • Mechanisch belastbaar
  • Chemisch belastbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De hechttreksterkte van de gegrondeerde ondergrond moet min. 1,5 N/mm² bedragen (kleinste waarde min. 1,0 N/mm²). De drukvastheid moet min. 25 N/mm² bedragen.

    Er moet absoluut een geschikte Remmers epoxy-grondering of epoxy-schraaplaag aangebracht worden.

    Gedetailleerde informatie over de verschillende gronderingen vindt u in de meest actuele informatiebladen.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 6,0 : comp. B 3,9 : comp. C 0,1
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De verharder (component B) volledig toevoegen aan de hars (component A) .

    Daarna component C volledig toevoegen.

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen/gietcoating staand te verwerken
   • potlife 30 min
   • verwerkingstemperatuur min. 0°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Omgevings- en ondergrondtemperatuur min. 0°C tot max. +30°C Materiaaltemperatuur min. +10°C

   • Hoge temperaturen verkorten, lage temperaturen, met name in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, verlengen in het algemeen de opgegeven tijden.

    Het materiaal kan door toevoeging van katalysator QP CAT versneld worden
    (zie technisch merkblad).
    Aanbevolen ondergrondtemperaturen < +12 °C.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen/gietcoating staand te verwerken
   • Spaan, troffel, getande spaan, rubberen vloertrekker, epoxyroller, prikroller, geschikt mengapparaat

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Voor een goed resultaat is vakkundig personeel nodig.

    Ongelijkmatig aanbrengen, tocht alsmede grote temperatuurverschillen kunnen leiden tot glansverschil.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Verwering en gebruik kunnen leiden tot kleur en structuurverschil.

    Op basis van de ontstane reactiewarmte die bij snelle systemen ontstaat de voorgeschreven laagdiktes in acht nemen.

    Grote vermengde restanten in de verpakking leiden na het overschrijden van de verwerkingstijd tot damp- en geurontwikkeling.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik.

    Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.