• 0000653703_Crete TF-Eimer

  Artikel Nr. 653703

  Crete TF Landbouw-verzegeling

  Beschermende coating

  Kleur: 742 grijs | 6537

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,0 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 900 mPas

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,2 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 30 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Beschermende coating voor roostervloeren
  • Beschermende coating voor voergoten
  • Beschermende coating voor betonondergronden in de agrarische sector

  Eigenschappen

  • Hoge slijtvastheid
  • Hoge chemicaliënbestendigheid
  • Veilig beloopbare, matte oppervlakken
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Als ondergrond zijn alleen roostervloeren, beton en niet zwevende zandcementdekvloeren geschikt.

    Zwaar beschadigde roostervloeren (zichtbaar grote grindkorrels) zijn niet geschikt om te coaten en moeten eventueel vernieuwd worden.

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De hechttreksterkte van het gegrondeerde oppervlak moet minstens 1,5 N/mm² (kleinste individuele waarde minstens 1,0 N/mm²),de druksterkte minstens 25 N/mm² bedragen.

    De ondergrond mag licht vochtig zijn, maar geen vloeistoffilm hebben.

    Betonmax. 6 M-% vocht

    Cementdekvloermax. 6 M-% Vocht

   • Voorbereidingen

    De ondergrond op de juiste wijze, zoals bijv. stofvrij stralen of diamant schuren, voorbewerken, zodat aan bovenstaande eisen wordt voldaan.

    Roostervloeren met een hogedrukreiniger en roterende borstel "vuilfrees" volledig ontdoen van vuil en restanten ontkistingsolie.

    Beschadigingen en onvolkomenheden in de ondergrond met Remmers PCC systemen vlak en glad dichtzetten.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen
   • potlife 15 min
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 20°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +20°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Rubberen vloertrekker, epoxyroller, patentmixer

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 9 maand
   • In gesloten, originele verpakking, vorstvrij, droog en tegen te grote opwarming beschermd, minstens. 9 maanden.

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken.

    De uiteindelijke oppervlaktestructuur is sterk afhankelijk van de objectcondities alsmede de verwerking. Derhalve valt de oppervlaktestructuur niet onder de productaansprakelijkheid.

    Geringe laagdikten en lagere temperaturen kunnen het uiterlijk beïnvloeden.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Berijdbaar met transportmiddelen met rubberen banden. Niet geschikt voor belasting met transportmiddelen met metalen of polyamide banden, dat geldt ook voor dynamische puntbelasting.

    Het materiaal is in het algemeen niet kleurstabiel.

    Reparaties op de vloer en aansluiten-de werkzaamheden zijn meestal goed zichtbaar.

    Wanneer gelijktijdig twee soorten belasting (chemisch, mechanisch, thermisch) plaatsvinden, rekening houden met een beperkte resistentie.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik.

    Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.