• 0000680011_PUR_Uni_Color_New
 • 0021680302_PUR_Uni_Color_New
 • 0000680026_PUR_Uni_Color_New
  • 0000680011_PUR_Uni_Color_New
  • 0021680302_PUR_Uni_Color_New
  • 0000680026_PUR_Uni_Color_New

  Artikel Nr. 680011

  PUR Uni Color New

  Taai harde coating

  Kleur: Speciale kleur vanaf 10 kg | 6800

  Kleur: Speciale kleur vanaf 10 kg | 6800

  Kies een kleur

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,5 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 4400 mPas

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,2 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 70 mPas

  Menging

  Dichtheid (20 °C) 1,4 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 1700 mPas

  Uitgereageerd

  Gereageerd

  Scheuroverbruggingsklasse A 3 (> 0,5 mm)
  Shore D na 28 dagen 65

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Polyurethaancoating voor DIBt-toegelaten systemen voor verblijfsruimtes (AbZ Z-156.605-1487)

  Eigenschappen

  • Taai harde coating
  • Statisch scheuroverbruggend
  • Mechanisch belastbaar
  • Chemisch belastbaar
  • Toegankelijk voor handpallettrucks en heftrucks
  • In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De ondergrond moet droog zijn.

    De hechttreksterkte van het gegrondeerde oppervlak moet minstens 1,5 N/mm² (kleinste individuele waarde minstens 1,0 N/mm²),de druksterkte minstens 25 N/mm² bedragen.

    Op een cement ondergrond absoluut een geschikte Remmers epoxy-grondering of epoxy-schraaplaag aanbrengen.

    Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de huidige technische fiche van elk product.

    Gietasfalt binnen (AS-IC 10 oder AS-IC 15) met PUR Uni Color gronderen.

    Bij werkzaamheden in het kader van de algemene toelating moet de ondergrond aan de eisen voldoen. De hier vermelde systeemproducten gebruiken.

   • Voorbereidingen

    Bij gietasfaltvloeren binnen de ondergrond op de juiste wijze, zoals stofvrij stralen of diamant schuren, voorbewerken, zodat aan bovenstaande eisen wordt voldaan.

    Vervolgens met PUR Uni Color gronderen respectievelijk egaliseren.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 82,4 : comp. B 17,6
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De verharder (component B) volledig toevoegen aan de hars (component A) .

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • gietcoating/staand te verwerken
   • potlife 30 min
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +30°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

   • Gereedschap / Reiniging
    • gietcoating/staand te verwerken
    • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

     Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

     Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

   • Opslag / Houdbaarheid
    • vorstvrij opslaan
    • houdbaarheid 12 maand
    • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

    • Verbruik
     • Zie toepassingsvoorbeelden

    • Toepassingsvoorbeelden
    Temperatuur Begaanbaar na
    +8 °C 48 u
    +12 °C 30 u
    ToepassingVulgraad met Selectmix 01/03
    Verbruik  bindmiddel [kg/m²]
    Verbruik mengsel [kg/m²]
    Mogelijke tandlijsten
    Verbruik per mm laagdikte [kg/m²]
    coating     < 1 mm
    ongevuld
    0,8 - 1,0
    0,8 - 1,0
    nr. 5

    coating      ca. 1 mm
    ongevuld
    1,2 - 1,5
    1,2 - 1,5
    nr. 7
    1,45
    gevulde coating1 : 0,3
    min. 1,2
    min. 1,6
    nr. 25
    1,60

    gevulde coating

    1 : 0,5
    min. 1,5
    min. 2,3
    nr. 46
    1,70

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken.

    Op basis van de vergelingsneiging, mogelijke kleurafwijking en het vervuilingsgedrag wordt een geschikte gekleurde Remmers topsealer absoluut aanbevolen.

    Speciale kleuren met een geringe dekkracht, andere zandsamenstellingen alsook lagere temperaturen kunnen de mengverhouding reduceren en eventueel de optiek beïnvloeden.

    Reparaties op de vloer en aansluiten-de werkzaamheden zijn meestal goed zichtbaar.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Bij belasting door metaal- en met polyamidebanden uitgeruste voertuigen zoals door dynamische puntlasten kan er verhoogde slijtage optreden.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik.

    Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.