• 0021698202_Epoxy_OS_Color_New
 • 0000698011_Epoxy_OS_Color_New
  • 0021698202_Epoxy_OS_Color_New
  • 0000698011_Epoxy_OS_Color_New

  Artikel Nr. 698011

  Epoxy OS Color New

  Gepigmenteerde coating

  Button CSM Epoxy OS Color Particle: ISO 3 Button CSM Epoxy OS Color Outgassing VOC

  Kleur: Speciale kleuren vanaf 10 kg | 6980

  Kleur: Speciale kleuren vanaf 10 kg | 6980

  Kies een kleur

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,6 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 3900 mPa s

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,1 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 340 mPa s

  Menging

  Dichtheid (20 °C) 1,5 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 1600 mPa s

  Uitgereageerd

  Gereageerd

  Shore D na 28 dagen > 78

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Coating
  • Gevulde coating
  • Voor het coaten van openbare ruimtes, recreatieruimtes. (AbZ Z-156.605-1594)

  Eigenschappen

  • Mechanisch belastbaar
  • Chemisch belastbaar
  • Toegankelijk voor handpallettrucks en heftrucks
  • In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De hechttreksterkte van het gegrondeerde oppervlak moet minstens 1,5 N/mm² (kleinste individuele waarde minstens 1,0 N/mm²),de druksterkte minstens 25 N/mm² bedragen.

    Er moet absoluut een geschikte Remmers epoxy-grondering of epoxy-schraaplaag aangebracht worden.

    Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de huidige technische fiche van elk product.

    Bij werkzaamheden in het kader van de algemene toelating moet de ondergrond aan de eisen voldoen. De hier vermelde systeemproducten gebruiken.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 82 : comp. B 18
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De verharder (component B) volledig toevoegen aan de hars (component A) .

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • gietcoating/staand te verwerken
   • potlife 25 min
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +10 ºC tot maximum +30°C verwerken.

   • De doorharding kan versneld worden door het toevoegen van ACC H. De verwerkingsinstructies kunnen op aanvraag verkregen worden.

    Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

   • Gereedschap / Reiniging
    • gietcoating/staand te verwerken
    • Getande spaan, getande vloertrekker, zgn. Schlingenwals, geschikte mengapparatuur.

    • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

     Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

     Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

   • Opslag / Houdbaarheid
    • vorstvrij opslaan
    • houdbaarheid 12 maand
    • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

    • Verbruik
     • Zie toepassingsvoorbeeld

    • Toepassingsvoorbeelden
    Temperatuur Begaanbaar na
    +8 °C 48 u
    +12 °C 30 u
    Toepassing  
    Vulgraad met Selectmix 01/03
    Verbruik  bindmiddel [kg/m²]
    Verbruik mengsel [kg/m²]
    Mogelijke tandlijsten
    Verbruik per mm laagdikte [kg/m²]

    coating

    < 1 mm

    ongevuld
    0,8 - 1,0
    0,8 - 1,0
    nr. 5
    --
    coating    ca. 1 mm
    ongevuld
    1,3 - 1,5
    1,3 - 1,5
    nr. 7
    1,50
    gevulde coating1 : 0,3
    mind. 1,3
    mind. 1,8
    nr. 25
    1,55
    gevulde coating1 : 0,5
    mind. 1,5
    mind. 2,2
    nr. 46
    1,65
    gevulde coating1 : 0,7
    mind. 1,8
    mind. 3,1
    nr. 55
    1,75

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken.

    Toepassing van het mengsel met tandkam/rakel. Bij het aanbrengen met een plakspaan/chapespaan kunnen spaanlijnen zichtbaar blijven.

    Speciale kleuren met een geringe dekkracht, andere zandsamenstellingen alsook lagere temperaturen kunnen de mengverhouding reduceren en eventueel de optiek beïnvloeden.

    Reparaties op de vloer en aansluiten-de werkzaamheden zijn meestal goed zichtbaar.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Bij belasting door metaal- en met polyamidebanden uitgeruste voertuigen zoals door dynamische puntlasten kan er verhoogde slijtage optreden.

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik.

    Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.