• 0000684027_Epoxy_SIC_Color
  • 0000684027_Epoxy_SIC_Color

  Artikel Nr. 684027

  Epoxy SIC Color

  Coating met harde korrels

  Button Rutschhemmende Eigenschaften

  Kleur: speciale kleuren > 135 kg | 6840

  Kleur: speciale kleuren > 135 kg | 6840

  Kies een kleur

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,8 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) thixotroop

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,1 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 130 mPas

  Menging

  Dichtheid (20 °C) 1,6 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) thixotroop

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Gestructureerde coating met harde korrel
  • Antistatische structuurcoating

  Eigenschappen

  • Antislip
  • Geleidend
  • Slijtvast
  • Mechanisch belastbaar
  • Chemisch belastbaar
  • In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De hechttreksterkte van het gegrondeerde oppervlak moet minstens 1,5 N/mm² (kleinste individuele waarde minstens 1,0 N/mm²),de druksterkte minstens 25 N/mm² bedragen.

    Er dient altijd een passende epoxy grondering, epoxy-schraaplaag of epoxy-mortel aangebracht te worden.

   • Voorbereidingen

    Voor het verkrijgen van een gladde ondergrond, kan er bijvoorbeeld een schraaplaag worden aangebracht.

    Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de huidige technische fiche van elk product.

    Bij geleidende varianten bovendien Epoxy Conductive conform het nieuwste technisch merkblad als geleidende laag aanbrengen.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 84,2 : comp. B 15,8
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De verharder (component B) volledig toevoegen aan de hars (component A) .

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • gladde spaan
   • potlife 30 min
   • verwerkingstemperatuur min. 12°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +12°C tot max. +25°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • gladde spaan
   • Spaan, geschikte structuurroller, geschikt mengapparaat

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • houdbaarheid 24 maand
   • In ongeopende, originele verpakkking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand (component A) respectievelijk min. 24 maand (component B).

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken.

    Slecht dekkende kleuren (zoals geel, rood of oranje) blijken uit ervaring enigszins transparant, zodat een op kleur afgestemde grondering noodzakelijk is.

    Bij geleidende vloeren vanwege de zwarte geleidingslaag geen slecht dekkende kleuren toepassen.

    Voorafgaand voor het aanbrengen van de deklaag de werkzaamheid van de dwarse geleidende laag en klemmen controleren, en documenteren door een meetprotocol.

    Een lagere luchtvochtigheid kan lei-den tot een grote geleidingsweerstand. Ongelijkmatige resp. grotere laagdiktes kunnen er toe leiden dat er helemaal geen geleiding meer plaatsvindt.

    De uiteindelijke oppervlaktestructuur is sterk afhankelijk van de objectcondities alsmede de verwerking. Derhalve valt de oppervlaktestructuur niet onder de productaansprakelijkheid.

    Geringe laagdikten en lagere temperaturen kunnen het uiterlijk beïnvloeden.

    Op basis van verwerking en soort systeem kunnen bij het structureren van thixotrope coatings door luchtinsluiting poriën ontstaan, die bij het gebruik van de vloer kunnen leiden tot vuilophoping.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Berijdbaar met transportmiddelen met rubberen banden. Niet geschikt voor belasting met transportmiddelen met metalen of polyamide banden, dat geldt ook voor dynamische puntbelasting.

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    Reparaties op de vloer en aansluiten-de werkzaamheden zijn meestal goed zichtbaar.

    Per definitie bij antislip systemen in vergelijking met gladde vloeren rekening houden met een grotere inspanning bij het reinigen, hier moeten in de regel reinigingsmachines met zachte borstels gebruikt worden.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik.

    Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.