Artikel Nr. 622314

  QP Color Top Plus

  Zeer snel reagerende gepigmenteerde antislip topsealer

  Kleur: speciale kleuren > 112 kg | 6223

  Kleur: speciale kleuren > 112 kg | 6223

  Kies een kleur

  Verpakking

  Productspecificaties

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Topsealer in het Remmers QP systeem

  Eigenschappen

  • Hoge UV-bestendigheid
  • Doorharding bij 0 °C
  • Hoge dekkracht
  • Zijdeglans
  • Mechanisch belastbaar
  • Antislip
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De ondergrond moet met geschikte Remmers producten voorbereid worden.

   • Voorbereidingen

    De sealer binnen 12 uur aanbrengen. Indien dit niet mogelijk is moet het oppervlak vooraf goed geschuurd worden en vervolgens stofvrij maken.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen
   • potlife 30 min
   • verwerkingstemperatuur min. 0°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Omgevings- en ondergrondtemperatuur min. 0°C tot max. +30°C Materiaaltemperatuur min. +10°C

   • Hoge temperaturen verkorten, lage temperaturen, met name in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, verlengen in het algemeen de opgegeven tijden.

    Het materiaal kan door toevoeging van katalysator QP CAT versneld worden
    (zie technisch merkblad).
    Aanbevolen ondergrondtemperaturen < +12 °C.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Epoxy-roller, PU-roller, geschikt mengapparaat

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Voor een goed resultaat is vakkundig personeel nodig.

    Ongelijkmatig aanbrengen, tocht alsmede grote temperatuurverschillen kunnen leiden tot glansverschil.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Verwering en gebruik kunnen leiden tot kleur en structuurverschil.

    Op basis van de ontstane reactiewarmte die bij snelle systemen ontstaat de voorgeschreven laagdiktes in acht nemen.

    Grote vermengde restanten in de verpakking leiden na het overschrijden van de verwerkingstijd tot damp- en geurontwikkeling.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik.

    Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.