Artikel Nr. 051725

  VM Fill

  Universele lijm- en wapeningsmortel

  Kleur: oudwit | 0517

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Druksterkte (28 dagen) > 5 N/mm²
  Korrelgrootte 0,5 mm
  Capillaire wateropname w = < 0,2 kg/(m²•h0,5)
  Schudmaat ca. 1,4 kg/dm³
  Waterdosering 5,8-6,0 l/25 kg
  Waterdampdoorlaatbaarheid sd = 0,5 m (2 mm laagdikte)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Universele lijm- en wapeningsmortel
  • Instandhouding en herstellen van stucwerk met scheurvorming en gevelisolatiesystemen
  • Sokkelpleister

  Eigenschappen

  • Waterafstotend
  • Dampdoorlaatbaar
  • Goed hechting
  • Water-, weer- en vorstbestendig
  • Machinaal verspuitbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken. Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijden.

   • Wapeningslaag

    Het product met aangepast gereedschap als hechtbrug aanbrengen.

    Pleister met een tandkam in een laagdikte van 3 mm aanbrengen.

    In het bovenste derde deel van de stuclaag wapeningsweefsel inbedden, de banen van het wapeningsweefsel min. 10 cm laten overlappen.

    Met gladde spaan aanbrengen

     

    Oppervlakteafwerking met Lijmmortel

    Twee lagen vers-in-vers aanbrengen.

    Met aangepast gereedschap glad afwerken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

     

    Oppervlakteafwerking met Lijmmortel S

    Product met aangepast gereedschap op uitgeharde ondergrond aanbrengen.

    Met aangepast gereedschap glad afwerken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

     

    Verlijming isolatieplaten

    Verlijming kan worden uitgevoerd met zgn. "dotten" of met de lijmkam.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Bij de hoeken van in-/uitgangen extra wapeningsweefsel diagonaal inbedden.

    Het werk niet onderbreken tijdens het bekleden van een continu oppervlak.

    Om aanzetten te voorkomen op grotere oppervlakten met meerdere lagen, alle lagen gelijktijdig bewerken;

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • Mixer, mengspiraal, dwangmenger of putzmachine met namenger, bijv. P.F.T. G4 met Rotoquirl, Putzknecht S48 classic of S58, troffel, spaan, lijmkam, schuurbord, filzbord, rood sponsbord.

   • Gereedschap voordat de mortel verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • 1,2 kg / mm laagdikte / m²
   • ca. 1,2 kg/m²/mm laagdikte

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.