Artikel Nr. 040825

  SP Top Q2

  Minerale fijne pleister

  Kleur: antiekwit (eigen kleur) | 0408

  Kleur: antiekwit (eigen kleur) | 0408

  Kies een kleur

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Brandklasse Klasse A1
  Druksterkte CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)
  Dichtheid vaste mortel Ca. 1,3 kg/dm³
  Granulometrie < 0,5 mm
  Schudmaat ca. 1,2 kg/dm³
  Waterdosering 6,0 l per 25 kg
  Wateropnamecoëfficiënt w24 ≤ 0,5 kg/(m²h0,5)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Vlak-en dunlaagpleister

  Eigenschappen

  • Waterafstotend
  • Dampdoorlaatbaar
  • Water-, weer- en vorstbestendig
  • Hand- en machinaal verwerkbaar
  • Schuurbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

    Hydrofobe ondergrond met ontspannen water voornatten.

  • Verwerking
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Het product met aangepast gereedschap als hechtbrug aanbrengen.

    Kort laten aantrekken en totaaldikte aanbrengen.

    Laagdikte éénlagig 2-5 mm

    Met aangepast gereedschap glad afwerken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Bij de hoeken van in-/uitgangen extra wapeningsweefsel diagonaal inbedden.

    Het werk niet onderbreken tijdens het bekleden van een continu oppervlak.

    Om aanzetten te voorkomen op grotere oppervlakten met meerdere lagen, alle lagen gelijktijdig bewerken;

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • Mengapparaat, spaan, filzbord, sponsbord Geschikte machine

   • Gereedschap voordat de mortel verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • 1,3 kg / mm laagdikte / m²
   • ca. 1,3 kg/m²/mm; im Mittel bis ca. 3,5 kg/m²

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Steeds een proefvlak zetten!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.