Artikel Nr. 072505

  Primer Hydro HF

  Watergedragen diepgrondering met verstevigende en hydrofoberende werking

  Varianten

  0725 | Primer Hydro HF

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid Melkachtig, witte vloeistof
  Dichtheid (20 °C) ca. 1,0 g/cm³
  Vlampunt Niet brandbaar - waterverdunbaar

  Uitgereageerd

  Gereageerd

  Alkaliresistent Tot pH 14 gegeven
  Verstevigend Zeer goed
  Filmvormend Doorzichtend opdrogend
  Hydrofoberend Zeer goed
  Indringvermogen Zeer goed

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Grondering voor poederende, minerale ondergronden, zoals P II en P III
  • Onder Color LA, Color LA Fill, Color PA, Color SF en andere kunstharsgebonden verfsystemen
  • (Binnen) grondering voor Color 2WS en Color LF.

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Verstevigend
  • Egaliseert de zuiging van de ondergrond
  • Geurarm
  • Milieuvriendelijk
  • Waterig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Droog, zuiver en scheurvrij.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +25°C verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Schudden voor gebruik.

    Materiaal gelijkmatig met een borstel of een rol aanbrengen.

    Materiaalrestanten aan het oppervlak vermijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Kwast, borstel, verfrol, spuit.

   • Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien nog niet verhard, met water verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 100 ml - 200 ml totaal / m²
   • ca. 100 - 200 ml/m² afhankelijk van de ondergrond

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.