Artikel Nr. 643805

  Primer HF

  Diepgrondering met een hydrofoberende en verstevigende werking

  Varianten

  6438 | Primer HF

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid kleurloze vloeistof
  Dichtheid (20 °C) 0,88 gr/cm³
  Vlampunt > 42
  Drager aromaathoudende koolwaterstof

  Uitgereageerd

  Gereageerd

  Alkaliresistent tot pH 13 gegeven

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • Grondering voor zandende, minerale ondergronden en verweerde vezelcementplaten
  • Onder Color LA, Color LA Fill, Color PA, Color SF en andere kunstharsgebonden verfsystemen

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Verstevigend
  • Egaliseert de zuiging van de ondergrond
  • Alkaliresistent
  • Hoog indringvermogen
  • Oplosmiddelhoudend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Droog, zuiver en scheurvrij.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Schudden voor gebruik.

    Materiaal gelijkmatig met een borstel of een rol aanbrengen.

    Materiaalrestanten aan het oppervlak vermijden.

  • Verwerkingsinstructies
   • Geen gereedschap met kunststof borstel of haren gebruiken.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Kwast, blokkwast, lamsvachtroller

   • Na gebruik en tijdens langere werkonderbrekingen het gereedschap reinigen met Verdünnung V 101.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 100 ml - 200 ml totaal / m²
   • Ca. 0,1 - 0,2 ltr/m² afhankelijk van de ondergrond

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.